گزارش های ویژه

آگاهی

  انستیتوت خدمات ملکی افغانستان به‌منظور ارتقای ظرفیت و ایجاد فرصت‌های شغلی …

مسوولان مرکز رسانه مطرح کردند

مسوولان مرکز رسانه مطرح کردند

آموزش خبرنگاران برای اطلاع‌رسانی دقیق و بی‌طرفانه اهمیت دارد مسوولان مرکز …

آگاهی

انستیتوت خدمات ملکی، کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی به منظور ایجاد فرصت …

مقالات

گفت و گوها

خبرها

از کاندیدان پُست‌های ۳۱ ولسوالی‌ افغانستان آزمون گرفته شد

از کاندیدان پُست‌های ۳۱ ولسوالی‌ افغانستان آزمون گرفته شد

مقام‌ها در کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی و ادارۀ مستقل ارگان‌های محلی گفتند که با سپری‌شدن آزمون نامزدان کرسی‏های ولسوالی‏ها که شمار آنان …

تفاهم‌نامۀ روند الکترونیکی‌سازی پروسه‌های اجرائیوی به امضا رسید

تفاهم‌نامۀ روند الکترونیکی‌سازی پروسه‌های اجرائیوی به امضا رسید

  تفاهم‌نامۀ همکاری میان کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی و وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی به منظور الکترونیکی‌سازی پروسه‌های اجرائیوی …