گزارش های ویژه

آگاهی

  انستیتوت خدمات ملکی افغانستان به‌منظور ارتقای ظرفیت و ایجاد فرصت‌های شغلی …

مسوولان مرکز رسانه مطرح کردند

مسوولان مرکز رسانه مطرح کردند

آموزش خبرنگاران برای اطلاع‌رسانی دقیق و بی‌طرفانه اهمیت دارد مسوولان مرکز …

آگاهی

انستیتوت خدمات ملکی، کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی به منظور ایجاد فرصت …

مقالات

گفت و گوها

خبرها

سمینار ارائه نتایج حاصل از تحقیق بررسی مقایسه‌وی کمیسیون‌های خدمات عامه برخی کشورهای عضو سارک

سمینار ارائه نتایج حاصل از تحقیق بررسی مقایسه‌وی کمیسیون‌های خدمات عامه برخی کشورهای عضو سارک

اشتراک کنندگان: رؤسای اداره خدمات ملکی تاریخ: ۱۳۹۵-۴-۲۹ مکان: اتاق جلسات اداره خدمات ملکی موضوع جلسه: ارائه نتایج  تحقیق (بررسی مقایسه‌وی کمیسیون‌های …

اعلان دعوت به داوطلبی

عنوان پروژه: کارهای باقیمانده ساختمان تعمیر اداری کمپلکس کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی.  اداره تدارکات ملی به نماینده‌گی از کمیسیون مستقل …