گزارش های ویژه

مسوولان مرکز رسانه مطرح کردند

مسوولان مرکز رسانه مطرح کردند

آموزش خبرنگاران برای اطلاع‌رسانی دقیق و بی‌طرفانه اهمیت دارد مسوولان مرکز …

آگاهی

انستیتوت خدمات ملکی، کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی به منظور ایجاد فرصت …

مقالات

خبرها

دیدار نمایندۀ فوق‌العادۀ رییس‌جمهور از کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی

دیدار نمایندۀ فوق‌العادۀ رییس‌جمهور از کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی

تأکید بر حمایت سیاسی از پروسۀ اصلاحات نمایندۀ فوق‌العادۀ رییس‌جمهور در امور اصلاحات و حکومتداری خوب، روز سه شنبۀ هفتۀ گذشته با هیأت رهبری و کارکنان …

ارتقای ظرفیت كارآموزان سبب کار خوب در دورۀ کارشان می‌گردد

ارتقای ظرفیت كارآموزان سبب کار خوب در دورۀ کارشان می‌گردد

مسوولان بورد رسیده‌گی به شکایات کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات‌ملکی آموزش عملی فارغان مؤسسات عالی و نیمه‌عالی را سبب انجام کار بهتر در دورۀ کاری …