گزارش های ویژه

مقالات

گفت و گوها

خبرها

اطلاعیۀ بورد تعیینات کمیسیون مستقل اصلاحات اداری وخدمات ملکی

کمیسیون مستقل اصلاحات اداری وخدمات ملکی مطابق هدایت مصوبۀ شماره چهارم ۴ /۸/ ۱۳۹۳کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان، کادر های تخصصی لیسانس، ماستر ودوکتورا را …

کمیسیون مستقل اصلاحات اداری متعهد به اصلاح نهادهای ملکی می‌باشد

کمیسیون مستقل اصلاحات اداری متعهد به اصلاح نهادهای ملکی می‌باشد

داکتر احمد مشاهد در سومین نشست شورای وزیران: مسوولان کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی، ترتیب ساختار تشکیلاتی، لایحه وظایف معیاری، رقابت آزاد به …