گزارش های ویژه

آگاهی

  انستیتوت خدمات ملکی افغانستان به‌منظور ارتقای ظرفیت و ایجاد فرصت‌های شغلی …

مسوولان مرکز رسانه مطرح کردند

مسوولان مرکز رسانه مطرح کردند

آموزش خبرنگاران برای اطلاع‌رسانی دقیق و بی‌طرفانه اهمیت دارد مسوولان مرکز …

آگاهی

انستیتوت خدمات ملکی، کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی به منظور ایجاد فرصت …

مقالات

گفت و گوها

خبرها

اعلان دعوت به داوطلبی

عنوان پروژه: کارهای باقیمانده ساختمان تعمیر اداری کمپلکس کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی.  اداره تدارکات ملی به نماینده‌گی از کمیسیون مستقل …

محمد اشرف غنی رئیس جمهور در نشستی با مسوولان اصلاحات اداری با تاکید گفت

محمد اشرف غنی رئیس جمهور در نشستی با مسوولان اصلاحات اداری با تاکید گفت

  “همه ادارات به‌شمول وزارت‌خانه‌ها باید با تفکیک وظایف کار کنند و وظایف شان مشخص باشد، تا از تداخل وظیفه‌وی جلوگیری صورت گیرد و این موضوع نیز در …