گفت و گوها

اخبار

تصدیقنامه های کورس آموزشی، کارکنان ادارۀ احصاییۀ مرکزی توزیع گردید

تصديق نامه‌های برنامۀ آموزشی مرور کلی بر مدیریت منابع بشری که از سوی ریاست هماهنگی منابع بشری کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی برای عده‌یی از …

حامد کرزی با کارکنان خدمات ملکی خداحافظی کرد

حامد کرزی با کارکنان خدمات ملکی خداحافظی کرد

حامد کرزی، در نشستی که در قصر سلام خانۀ ریاست‌جمهوری برگزار شده بود، آخرین حرف‌هایش را به عنوان ریس‌جمهوری کشور به کارکنان ادارۀ خدمات ملکی افغانستان …