با تطبیق سیستم جدیدرتب ومعاش، بخش بیشتر مشکلات مارفع شده است

گفتگو با "خضرا بیضایی"رئیس عدلیه ولایت کندز

خواننده گان گرامی !

    ریاست عدلیه کندز،از بخش های مهم در این ولایت است که به منظور آگاهی از فعالیت ها و کار کرد های این اداره،گفتگو یی را با محترم "خضرا بیضایی"رئیس این اداره انجام داده ایم که در زیر می خوانید :

 • پرسش : برای آشنایی با ریاست عدلیه و عرصه های کاری آن می شود توضیحاتی ارایه کنید ؟
 • پاسخ : ریاست عدلیه به عنوان واحد ثانوی وزارت عدلیه با زیر چتر داشتن چهار اداره دیگر (شامل آمریت های حقوق،قضایای دولت،اصلاح و تربیت اطفال و مساعدت های حقوقی)با توجه به جهت های کاری هریک آنان،در سال 1387 ایجاد وتااکنون فعالیت می نماید.این اداره روابط نزدیک کاری با ریاست محترم محاکم و سارنوالی به صورت خاص و بادیگر نهاد ها به صورت عام، دارد.اساسی ترین کار ما -بر علاوه رسیده گی به مشکلات حقوقی مردم-دفاع از ملکیت و منافع دولت،حمایت و دفاع از حقوق اشخاص و تعیین وکلای مدافع برای اشخاص بی بضاعت،به صورت مجانی،می باشد.
 • پرسش : پروسه رتب و معاش چه زمانی در این اداره آغاز شده است ؟
 • پاسخ : پروسه رتب و معاش در سال 1388 در این اداره آغاز و تا سال 1390 تمامی بست های این اداره شامل این سیستم گردیده اند.که به لطف الهی این روند با مؤفقیت تمام در این نهاد تطبیق گردیده است.
 • پرسش : چه تعداد بست ها در این ریاست شامل سیستم رتب و معاش گردیده است ؟
 • پاسخ : طبق تشکیل منظور شده،ریاست عدلیه دارای 74 بست مشمول مأموران و پرسونل خدماتی بوده که همه این بست ها از آغاز سال 1388 تا فعلاً از طریق رقابت آزاد،استخدام شده اندکه به این ترتیب، ریاست عدلیه ولایت کندز به صورت کامل شامل سیستم رتب و معاش گردیده است.  
 • پرسش : وضعیت اداره شما پیش از تطبیق  سیستم رتب و معاش چگونه بود ؟
 • پاسخ : بدون شک وضعیت ریاست عدلیه پیش از تطبیق سیستم رتب و معاش دچار آسیب های فراوانی بود  که با تطبیق این سیستم، بخش اعظم آن مشکلات مرفوع شده است.عمده ترین مشکلات این ریاست ،پیش از تطبیق سیستم رتب و معاش این ها بودند :
 • مشخص نبودن وظایف بست های کارکنان؛
 • موجودیت تداخل وظیفوی،تراکم تشکیلاتی و بی ثباتی مالی و بودجوی؛
 • سپردن وظایف به کارمندان بدون موجودیت لایحه وظایف؛
 • اجرای ترفیع کارکنان بدون دستاورد کاری به اساس تکمیل زمان؛
 • نبود ومحدودیت آموزش به کارکنان در جریان وظیفه طبق لایحه وظایف؛
 • مختار بودن مأموران به انجام وظایف طور دلخواه و بدون داشتن برنامه کار.
 • پرسش : بسیار خوب حالا می شود به پیامد های سیستم رتب و معاش در اداره تان اشاراتی داشته باشید ؟
 • پاسخ : مطمئناً با تطبیق این سیستم، مزایای بسیاری را نصیب شده ایم که به عمده ترین آن ها اشاره می شود :
 • لایحه وظایف بستها مشخص شده است؛
 • پرداخت معاش در برابر ارزش کار صورت می گیرد؛
 • تداخل وظیفوی برطرف و تشکیلات طبق نیازمندی و متناسب با بودجه عیار شده است؛
 • درنظام حقوقی از تجارب ارزشمند بین المللی استفاده می گردد؛
 • استخدام از طریق رقابت آزاد به اساس لیاقت و شایستگی صورت می گیرد نه بر اساس روابط و..
 • ترتیب برنامه کار برای برآورده شدن اهداف مأموریت وجوددارد.    

 دکتر ذبیح الله فطرت                                                                         

مدیر تامین محتوای صفحه انترنتی دفتر ساحوی