Article

 • میخواهیم با روند اصلاحات همگام باشیم

  رده : عمومی

  پرسش: اصلاح و تغییر را چگونه تعریف می‌کنید ؟ پاسخ: اصلاحات یک عنصر بازدارنده و پیش‌گیرانه از پسمانی و شکست‌ است. اصلاحات روند پیوستۀ تغییر است که به اصلاح نظام اداری می‌پردازد. اصلاحات کاهش نا به سامانی‌ها و افزایش...

 • حضور زنان را در ادارههای هرات به مرز 50 درصد میرسانیم

  رده : عمومی

  گفت‌وگوی مسوول اطلاعات و ارتباطات عامۀ کمیسیون در زون غرب با والی هرات سید فضل‌الله وحیدی والی ولایت هرات می‌گوید، کارکرد مسولان دفتر ساحه‌یی کمیسیون مستقل اصلاحات اداری زون غرب ارزنده و قابل ستایش است و اداره محلی های هرات...

 • آمر جندر وزارت امور شهر سازی

  رده : عمومی

  برای گسترش حضور زنان در نهادهای خدمات ملکی به بســیج هــمگانی نیـــاز داریم بانوان چه نقشی در تغییر و بازسازی جامعه دارند؟ زن به عنوان محور در نهاد خانواده می‌باشد که نقش و رسالت بزرگی را دارا می‌باشد. برای رسانیدن خانواده به...

 • اصلاحات از «خودشناسی» شروع میشود

  رده : عمومی

  گفت‌وگوی «محمد فاروق پوپل» با «میرویس احمدزی» پرسش: از دیدگاه شما نظام‌سازی و اصلاح اداره با کدام راه‌کارهایی باید صورت گیرد؟ اگر مقصدِ از نظام‌سازی، «اداره‌سازی» باشد،...

 • 96 درصدِ سیستم رُتب و معاش در وزارت داخله تطبیق شده است

  رده : عمومی

  رییس منابع بشری وزارت امور داخله: گفت‌وگوی «سید فقیر شهروند» با «سید جمال سادات» رییس منابع بشری وزارت امور داخله پرسش: تعریف شما ازاصلاح چیست؟ پاسخ: اصلاح عبارت از تغییر مثبت است و هر تغییری در روند کشور و...