۱۲۵ تن برای ۳۵ بست حوزه‌های دریایی رقابت می‌کنند

۱۲۵ تن برای ۳۵ بست حوزه‌های دریایی رقابت می‌کنند برنامۀ ارتقای ظرفیت برای نتایج کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی به همکاری وزارت انرژی و آب، برای ۳۵ بست حوزه‌های دریایی وزارت انرژی و آب امتحان استخدامی گرفت. بست‌های ریاست‌های حوزه‌های فرعی دریایی، به تاریخ نهم اسد سال روان […]

بیشتر بخوانید

رقابت نزدیک به هشت‌صد تن برای یک دورۀ آموزشی ۱۴‌ماهه

رقابت نزدیک به هشت‌صد تن برای یک دورۀ آموزشی ۱۴‌ماهه امتحان دور دوم برنامۀ توسعۀ سطح مدیریت متوسط،  از سوی برنامۀ ارتقای ظرفیت برای نتایج (CBR) در انستیتوت خدمات ملکی کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی برگزار شد. در این امتحان، نزدیک به هشت‌صد تن از کارکنان ۳۳ نهاد خدمات ملکی اشتراک کردند که از میان […]

بیشتر بخوانید