نادری: اصلاحات یک امر آسان نیست، ما هنوز در اول راه هستیم

نادری: اصلاحات یک امر آسان نیست، ما هنوز در اول راه هستیم رییس کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی در برنامۀ مناظرۀ آریانیوز گفت که از تداخل وظایف و مسؤولیت‌ها در دست‌گاه اداره‌های ملکی جلوگیری می‌شود. چه‌گونگی ارزیابی و نیازسنجی اداره‌های خدمات ملکی، پروسه‌های امتحانات جمعی استخدامی برای بست‌های تذکره‌های الکترونیک، […]

بیشتر بخوانید

نخستین نشست رو در روی رهبری کمیسیون با شهروندان

نخستین نشست رو در روی رهبری کمیسیون با شهروندان صدها تن از شهروندان و کارکنان خدمات ملکی به گونۀ مستقیم با نادر نادری، رییس کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی دیدار کردند. آقای نادری، از این پس، هر دو شنبه، از ساعت ۹:۰۰ صبح تا ساعت ۲:۰۰ پس از […]

بیشتر بخوانید

افغانستان برای نخستین بار صاحب قانون اجراات اداری می‌شود

افغانستان برای نخستین بار صاحب قانون اجراات اداری می‌شود کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی، پیش‌نویس قانون اجراات اداری را نهایی می‌سازد. این قانون از حقوق کارکنان خدمات ملکی پشتی‌بانی می‌کند و سرعت کار در نهادهای ملکی را افزایش می‌دهد. در نشستی که به منظور بازنگری پیش‌نویس قانون اجراات […]

بیشتر بخوانید

۱۲۵ تن برای ۳۵ بست حوزه‌های دریایی رقابت می‌کنند

۱۲۵ تن برای ۳۵ بست حوزه‌های دریایی رقابت می‌کنند برنامۀ ارتقای ظرفیت برای نتایج کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی به همکاری وزارت انرژی و آب، برای ۳۵ بست حوزه‌های دریایی وزارت انرژی و آب امتحان استخدامی گرفت. بست‌های ریاست‌های حوزه‌های فرعی دریایی، به تاریخ نهم اسد سال روان […]

بیشتر بخوانید

امتحان جمعی برای ۲۱ بست اتشه‌های تجارتی

امتحان جمعی برای ۲۱ بست اتشه‌های تجارتی کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی برای ۲۱ بست اتشه‌های تجارتی وزارت تجارت و صنایع، از ۱۱۷ تن امتحان گرفت. هم‌زمان با این، ۷۰۰ بست کادری تربیۀ معلم نیز به رقابت آزاد گذاشته شد. پس از آن‌ که کارکردهای اتشه‌های تجارتی افغانستان […]

بیشتر بخوانید

رقابت نزدیک به هشت‌صد تن برای یک دورۀ آموزشی ۱۴‌ماهه

رقابت نزدیک به هشت‌صد تن برای یک دورۀ آموزشی ۱۴‌ماهه امتحان دور دوم برنامۀ توسعۀ سطح مدیریت متوسط،  از سوی برنامۀ ارتقای ظرفیت برای نتایج (CBR) در انستیتوت خدمات ملکی کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی برگزار شد. در این امتحان، نزدیک به هشت‌صد تن از کارکنان ۳۳ نهاد خدمات ملکی اشتراک کردند که از میان […]

بیشتر بخوانید

اعلام ۱۷۰۰۰ بست خدمات ملکی در سراسر کشور

کابل، ۱۱ عقرب ۱۳۹۶ ــ کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی هزارها بست دیگر خدمات ملکی را در سراسر کشور به رقابت آزاد گذاشت. از مجموع ۱۷۰۰۰ موقعیت کاری، ۸۰۰۰  آن بست های جدید برای معلمان و باقی برای داوطلبان کار در بخش‌های دیگر دستگاه‌ اجرایی کشور اختصاص داده […]

بیشتر بخوانید

مدیریت اصلاحات برنامۀ ظرفیت برای نتایج (سی‌بی‌آر) الکترونیک شد

مدیریت اصلاحات برنامۀ ظرفیت برای نتایج (سی‌بی‌آر) الکترونیک شد کمیتۀ رهبری برنامۀ سی‌بی‌آر، ساختار الکترونیک پلان اصلاحات این برنامه را منظور و پلان اصلاحات ادارۀ ملی استندرد را به گونۀ مشروط تأئید کرد. الکترونیک ساختن پلان اصلاحات برنامۀ ارتقای ظرفیت برای نتایج، ادارات را کمک می‌کند تا پیشرفت‌ها در ادارات‌شان […]

بیشتر بخوانید

رقابت هزارها تن برای دست یافتن به ۶٩٧ بست تدارکات اداره‌های دولت

رقابت هزارها تن برای دست یافتن به ۶٩٧ بست تدارکات اداره‌های دولت بیش‌تر از هشت‌هزار تن برای دست یافتن به کرسی‌های واحدهای تدارکات اداره‌های دولت در یک امتحان جمعی به رقابت پرداختند. امتحان جمعی بست‌های تدارکات، مرحلۀ دوم پروسۀ اصلاحات در واحدهای تدارکات اداره‌های دولت است که سه ماه پیش […]

بیشتر بخوانید

بست‌های تدارکات اداره‌های دولت به رقابت آزاد گذاشته شد

کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی، همۀ بست‌های تدارکات وزارت‌‌ها و دیگر اداره‌های دولت را به رقابت آزاد گذاشت. شمار این بست‌ها به ۶۹۷ می‌رسد. هدف از این پروسه، بلند بردن ظرفیت‌ها و توانایی‌های واحدهای تدارکات در وزارت‌خانه‌ها و اداره‌های دولت گفته شده است. مسؤولان کمیسیون اصلاحات اداری و […]

بیشتر بخوانید