د ۱۳۹۶ مالي کال د لمړی شپږ مياشتو راپور په اړه

کابل، ١١ تله ١٣٩٦ لمريز کال – افغانستان د ملکي خدمتونو ادارو کې انساني ځواک خورا ځوان او په لوړو زده کړو سمبال شوی. د اداری اصلاحاتو او ملکی خدمتونو خپلواک کميسيون، په منظم ډول د اصلاحاتو د پلي کېدو د څارنې او ارزونې د کمېټو له لارې د افغانستان […]