آخرین امتحان جمعی امسال در ولایت فاریاب برگزار شد

با برگزاری آخرین امتحان جمعی در ولایت فاریاب، امتحانات استخدامی جمعی امسال بست‌های معلمان و بست‌های پنج و شش خدمات ملکی پایان یافت.

برای ۱۶ هزار و ۹۶۶ بست کمبود در سراسر کشور، ۱۸۸ هزار و ۸۳۴ متقاضی نام‌نویسی کردند که از آن میان، ۱۶۵ هزار و ۳۳۴ تن، واجد شرایط امتحان شناخته شدند.

نتایج امتحانات جمعی ۳۳ ولایت کشور پیش از این اعلام شده و قرار است نتایج امتحانات جمعی فاریاب نیز به زودی اعلام گردد.

نُه‌هزار تن برای ۴۳۰ بست معلمی و ۴۳ بست‌ پنج و شش خدمات ملکی فاریاب نام‌نویسی کرده بودند. از میان ۶۲۰۸ تن واجد شرایط (۳۱۸۲ مرد – ۳۰۲۶ زن)، ۵۳۴۵ تن در امتحانات شرکت کردند.