آمر اداری

 

کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی به منظور سپردن کار به اهل کار و تحقق اهداف عالی دولت جمهوری اسلامی افغانستان در مورد اصلاح و ایجاد اداره سالم خدمات ملکی به سلسله اعلانات قبلی اینک بست ذیل را به منظور استخدام افراد شایسته و مجرب از طریق رقابت آزاد طبق سیستم جدید رتب و معاش به اعلان رقابتی میگذارد: علاقمندان واجد شرایط،‌ می‌توانند فورمه های درخواستی را به صورت آنلاین از وبسایت کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی از طریق لینک (http://lowgrade.iarcsc.com/) ارائه نمایند.

هنگام درخواست شماره بست مورد نظر را از پایین کاپی نموده در بخش مربوط فورم آنلاین درج نمائید.

 

شماره عنوان بست شماره بست
۱ آمر اداری HR-072

 

 

مشخصات بست:

عنوان بست:                     آمر اداری

بســــت:                          سوم

وزارت/اداره:                     کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی

موقعیت بست:                  کابل

تعداد بست:                      (۱)

بخش مربوطه:                  ریاست اجرائیه – بورد رسیدگی به شکایات خدمات ملکی

گزارشدهی به :                رئیس اجرائیه

گزارش گیر از:                  کارکنان تحت اثر (مطابق ساختار تشکیلاتی)

تاریخ نشروختم اعلان:       ۲۶/۰۴/۱۴۰۰ الی ۱۰/۰۵/۱۴۰۰

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

هدف وظیفه: مدیریت، نظارت و انسجام فعالیت های اداری جهت ارایه خدمات موثر و مثمر به بورد رسیدگی به شکایات خدمات ملکی.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

صلاحیت‌ها و مسئولیت‌های وظیفوی:

وظایف تخصصی:

 1. نظارت از ترتیب پلان تطبیقی، پلان تدارکات بورد رسیدگی به شکایات جهت دستیابی به نتایج متوقعه؛
 2. حصول اطمینان از صحت و معیاری بودن  کتاب ثبت و راجستر شکایات و مصوبات به منظور درج درست و دقیق معلومات؛
 3. مدیریت مکاتبات، مراسلات و سیستم فایلنگ بخش مربوط به منظور حفظ و نگهداری مصئون اسناد بورد رسیدگی به شکایات خدمات ملکی؛
 4. تامین ارتباط و هماهنگی با آمریت های بورد رسیدگی به شکایات خدمات ملکی و شعبات ذیربط کمیسیون به منظور اجرای به موقع امور؛
 5. نظارت از پیشنهادات به موقع  اجناس و قرطاسیه مورد ضرورت بورد رسیدگی به شکایات کارکنان به منظور رفع نیازمندی‌های بورد؛
 6. حصول اطمینان از ثبت شکایات و ارسال مکاتیب در خصوص شکایات و ابلاغ به موقع مصوبات بورد به طرفین قضیه؛
 7. نظارت از دیتابیس بورد رسیدگی به شکایات جهت درج درست و بموقع معلومات و اخذ احصائیه دقیق بمنظور ارایه گزارش معیاری؛
 8. ثبت معلومات دوسیه شکایت در دیتابیس بورد رسیدگی به شکایات خدمات ملکی جهت آگاهی مقامات از پیشرفت اجراآت کاری؛

وظایف مدیریتی:

 1. ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان ریاست جهت تحقق اهداف تعیین شده؛
 2. مدیریت و نظارت از اجراات یومیه کارمندان غرض حصول اطمینان از مؤثریت و مثمریت فعالیت‌های محوله؛
 3. رعایت اصل محرمیت، بیطرفی، عدالت و عدم تبعیض در خصوص پروسه رسیدگی به شکایات؛
 4. انکشاف و انتقال مهارت‌های مسلکی به شیوه تدویر ورکشاپ ها، سیمینارها و آموزش‌های جریان کار به کارکنان مربوط؛
 5. ارزیابی از اجراآت کارکنان تحت اثر به منظور ایجاد انگیزه برای بهبود عملکرد، افزایش موثریت و بازدهی کار، تعیین نیاز‌های آموزشی و بالابردن ارتقای ظرفیت؛
 6. ارائه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه و عندالضرورت به آمر مستقیم و مقامات ذیصلاح از فعالیت‌ها و دست‌آورد‌های مربوط؛
 7. اجرای سایر وظایف مرتبط که از طرف مقامات، مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره سپرده می‌شود؛

وظایف هماهنگی:

 1. نظارت از تامین ارتباط با ریاست منابع بشری جهت ارزیابی اجراات بموقع کارمندان بورد رسیدگی به شکایات و پیگیری از نتایج ارزیابی؛
 2. اشتراک در جلسات هماهنگی بخش های مربوطه کمیسیون جهت ارایه نظریات و پیشنهادات بورد در صورت لزوم دید؛
 3. تامین ارتباط و هماهنگی با ریاست منابع بشری، ریاست اداری و خدمات، ریاست مالی و حسابی، آمریت تدارکات و مخزن کمیسیون اصلاحات اداری بمنظور انسجام فعالیت ها؛
 4. تدویر جلسات منظم با کارمندان تحت اثر به منظور بهبود در اجراات.

————————————————————————————————————-

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد ۷ و ۳۴ قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

 1. رشته تحصیلی: داشتن سند تحصیلی حداقل لیسانس در یکی از رشته‌های: حقوق وعلوم سیاسی، فقه وقانون، اقتصاد، اداره عامه، اداره تجارت، مدیریت منابع بشری، جامعه شناسی، روانشناسی، پالیسی عامه، روابط عامه، ژورنالیزم، ادبیات، فلسفه، مردم شناسی، حکومتداری، مطالعات توسعه و به درجات بلندتر تحصیلی در رشته‌های فوق‌الذکر ترجیح داده می‌شود؛
 2. تجربه کاری: داشتن حد اقل دو سال تجریه کاری مرتبط.

مهارت‌های لازم:

 1. تسلط به یکی از زبان‌های رسمی کشور ( پشتو یا دری) و آشنایی ( تحریر و تکلم ) با زبان انگلیسی؛
 2. مهارت‌های کمپیوتری در برنامه‌های مرتبط به وظیفه.

موارد تشویقی:

 • (۵) نمره امتیازی برای بست‌های سوم و چهارم و (۳) نمره امتیازی برای بست‌های اول و دوم به اساس طرزالعمل استخدام اشخاص دارای معلولیت برای افراد دارای معلولیت در صورتیکه معلولیت شخص مانع اجرای وظایف در اداره نگردد؛
 • (۵) نمره امتیازی برای قشر اناث به اساس طرزالعمل استخدام.

 

رهنمود تسلیم دهی اسناد و اوراق لازم