آمر تحلیل، بررسی و بازنگری تشکیلات

 

 

کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی به منظور سپردن کار به اهل کار و تحقق اهداف عالی دولت جمهوری اسلامی افغانستان در مورد اصلاح و ایجاد اداره سالم خدمات ملکی به سلسله اعلانات قبلی اینک بست ذیل را به منظور استخدام افراد شایسته و مجرب از طریق رقابت آزاد طبق سیستم پروژه تغییر به اعلان رقابتی میگذارد: علاقمندان واجد شرایط،‌ می‌توانند فورمه های درخواستی را به صورت آنلاین از وبسایت کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی از طریق لینک (http://lowgrade.iarcsc.com/) ارائه نمایند.

هنگام درخواست شماره بست مورد نظر را از پایین کاپی نموده در بخش مربوط فورم آنلاین درج نمائید.

 

شماره عنوان بست شماره بست
۱ آمر تحلیل، بررسی و بازنگری تشکیلات HR-043

 

 

مشخصات بست:

عنوان بست:                     آمر تحلیل، بررسی و بازنگری تشکیلات

بســــت:                        سوم

وزارت/اداره:                      کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی

موقعیت بست:                   کابل

تعداد بست:                      (۱)

بخش مربوطه:                   آمریت تحلیل، بررسی و بازنگری تشکیلات

گزارشدهی به :                  رئیس اصلاح تشکیلات خدمات ملکی

گزارش گیر از:                   کارشناس تحلیل، بررسی و بازنگری تشکیلات کارشناس تحلیل، بررسی و بازنگری تشکیلات کارشناس تحلیل، بررسی و بازنگری تشکیلات کارشناس تحلیل، بررسی و بازنگری تشکیلات کارشناس تحلیل، بررسی و بازنگری تشکیلات

اندازه معاش:                      اصل معاش بست+ امتیاز پروژۀ تغییر از قدم اول ۶۳،۰۰۰٫۰۰ افغانی الی قدم پنجم ۸۹،۹۴۴ افغانی (مطابق رهنمود پرداخت امتیازات پروژۀ تغییر)

تاریخ نشروختم اعلان:          ۰۲/۱۱/۱۳۹۹ الی ۱۳/۱۱/۱۳۹۹

 

پروژه تغییر:

پروژه تغییر مستقیماً جوابگو به چهارچوب صلح و انکشاف ملی افغانستان بشمول اولویت انکشافی در مورد سیستم سازی پاسخگو و موثر اداره عامه و همچنان به هدف ایجاد، حفظ و تقویه تخصص گرایی خدمات ملکی میباشد.

هدف کلی پروژه تغییر عبارت است از تقویت ظرفیت وزارت ها و ادارات دارای اولویت از طریق استخدام بست های کلیدی به اساس شایستگی، بهبود مدیریت کارمندان و پلانگذاری بهتر منابع بشری.

پروژه تغییر توسط صندوق وجهی کمک ها برای بازسازی افغانستان (ARTF) و انجمن انکشاف بین المللی (IDA) گروپ بانک جهانی تمویل میگردد و  کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی به نماینده گی از دولت جمهوری اسلامی افغانستان این پروژه را تطبیق مینماید.

بر اساس پلان استراتیژیک منظورشدۀ منابع بشری، وزارت‌ ها و ادارات برای هر بست دارای متصدی و خالی شامل این پروژه، در شروع هر سال وظایف کلیدی (Key Deliverables) و شواهد اثباتیه (Means of Verification) مطابق به لایحۀ وظایف، اهداف اساسی اداره، در هم‌آهنگی با آمر مستقیم ترتیب و ضم قرار داد کاری شان می‌گردد. ارزیابی اجراآت کارکنان که از این طریق استخدام می‌گردند، درختم هر سال به اساس گزارش منظور شده اجراات کاری شان در مقابل وظایف کلیدی و شواهد اثباتیه صورت می‌گیرد و تمدید قرار داد کاری کارکنان برای سال بعدی مشروط به تکمیل موفقانه این وظایف می باشد.

کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی:

کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی به اساس توافقنامه بن، ماده (۵۰) قانون اساسی و به تأسی از فرمان شماره (۲۵۷) مؤرخ ۲۳/۳/۱۳۸۱ ادارۀ مؤقت افغانستان بمنظور رهبری اصلاحات اداری، تنظیم و طرح پالیسی در مورد اصلاح سیستم اداره عامه و نظارت از تطبیق آن ایجاد گردیده است.

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

هدف وظیفه: مدیریت و نظارت از امور تحلیل و بررسی تشکیلات خدمات ملکی درمطابقت با اسناد تقنینی، وظایف و اهداف استراتیژیک وزارت ها و ادارات دولتی.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

صلاحیت‌ها و مسئولیت‌های وظیفوی:

وظایف تخصصی:

 1. مطالعه و تحلیل استراتیژی ادارات خدمات ملکی، اسناد تقنینی و اهداف ادارات، جهت حصول اطمینان از اینکه ساختار تشکیلاتی ادارات در مطابقت با آن طرح و طی مراحل گردیده است؛
 2. نظارت از تطبیق میکانیزم‌ها و پالیسی‌های تشکیلاتی به منظور معیاری سازی ساختار‌های تشکیلاتی ادارات خدمات ملکی؛
 3. نظارت و مدیریت از طی مراحل قانونی و بموقع تشکیلات ادارات خدمات ملکی با در نظر داشت سقف تشکیلاتی و اسناد تقنینی مربوط؛
 4. ارزیابی و شناسایی نیازمندی‌های تشکیلاتی و جلوگیری از تورم تشکیلاتی و تداخل وظیفوی ادارات دولتی و ارائه طرح‌های بدیل و راه حل‌های مناسب بمنظور رفع آن؛
 5. حصول اطمینان از دریافت سقف تشکیلاتی تعیین شده برای وزارت‌ها و ادارات قبل از بررسی و تحلیل تشکیلات؛
 6. ارزیابی نتایج تحقیق و مطالعه ساختار‌های تشکیلاتی کشور‌های مشابه و استفاده از آن بمنظور اصلاح ساختارهای تشکیلات خدمات ملکی؛
 7. نظارت و مدیریت از طی مراحل تشکیلات از طریق سیستم HRMIS؛
 8. ارایه مشوره های مسلکی در مورد اصلاح تشکیلات به ادارات و وزارت ها؛
 9. تطبیق احکام، فرامین و مصوبات کابینه پیرامون اصلاح تشکیلات وزارت ها و ادارات دولتی؛

وظایف مدیریتی:

 1. تهیه و ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی اداره، جهت بدست آوردن اهداف تعیین شده؛
 2. انتقال مهارت های مسلکی به شیوه تدویر ورکشاپ ها، سیمینار ها و آموزش های جریان کار به کارکنان تحت اثر؛
 3. مدیریت، ارزیابی اجراات، تعیین نیاز های آموزشی و ارتقای ظرفیت کارکنان و بخش های تحت اثر؛
 4. ارایه گزارش ماهوار، ربعوار و سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد های بخش مربوطه، به منظور مطلع ساختن رهبری اداره؛
 5. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره سپرده میشود.

وظایف هماهنگی:

 1. تأمین ارتباط و هماهنگی با تمام ادارات خدمات ملکی، جهت طی مراحل ساختار‌های تشکیلاتی؛
 2. تأمین ارتباط و هماهنگی کاری با بخش های ذیربط کمیسیون جهت اجرای به موقع امور محوله.

————————————————————————————————————-

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد۷ و ۳۴ قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

رشته تحصیلی: داشتن سند تحصیلی حداقل لیسانس در یکی از رشته های اداره عامه، مدیریت منابع بشری، اداره تجارت، اقتصاد، پالیسی عامه، مدیریت عمومی، حقوق، شرعیات (فقه و قانون)، حکومتداری، اداره و مدیریت از موسسات ملی و بین المللی از داخل و یا خارج کشور و به درجات بلندتر تحصیلی در رشته‌های فوق‌الذکر ترجیح داده می‌شود؛

 

تجربه کاری: داشتن حل اقل دو سال تجربه کاری مرتبط به وظیفه از موسسات ملی و بین المللی از داخل ویا خارج از کشور.

مهارت­‌های لازم :

 • تسلط به یکی از زبان‌های رسمی (پشتو یا دری) و زبان انگلیسی؛
 • مهارت‌های کمپوتری دربرنامه‌های مرتبط به وظیفه.

موارد تشویقی:

(۵) نمرامتیازی برای بست‌های سوم وچهارم، و(۳) نمره امتیازی برای بست‌های اول ودوم به اساس طرزالعمل استخدام اشخاص دارای معلولیت برای افراد دارای معلولیت در صورتیکه معلولیت شخص مانع اجرای وظایف در اداره نگردد؛

(۵) نمره امتیازی برای قشر اناث به اساس طرزالعمل استخدام.

نوت: افراد دارای معلولیت واجد شرایط فوق میتوانند درصورتیکه معلولیت شان مانع انجام کار در اداره نگردد، برای احراز این بست درخواست نمایند.

رهنمود تسلیم دهی اسناد و اوراق لازم