آمر نظارت از تطبیق پالیسی مشارکت زنان

 

بورد تعیینات خدمات ملکی بتعداد (یک بست) رتبه سوم ریاست کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی  را جهت استخدام کارکنان شایسته به اعلان رقابتی می‌ سپارد.

علاقمندان واجد شرایط،‌ می‌توانند فورمه های درخواستی را به صورت آنلاین از وبسایت کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی از طریق لینک (www.iarcsc.com ) ارائه نمایند. هنگام درخواست شماره بست مورد نظر را از پایین کاپی نموده در بخش مربوط فورم آنلاین درج نمائید.

 

شماره عنوان بست شماره بست
۱ آمر نظارت از تطبیق پالیسی مشارکت زنان CSC-009
 

مشخصات بست:

عنوان بست                            : آمر نظارت از تطبیق پالیسی مشارکت زنان

بســــت                                   :  سوم

وزارت/اداره                              :  کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی

بخش مربوطه                         : ریاست حمایت از زنان در خدمات ملکی – ریاست عمومی اداره خدمات ملکی

تعداد پست                            : (۱)

موقعیـــت                              : کابل

گزارشدهی به                       : رئیس حمایت از زنان در خدمات ملکی

گزارشگیری از                        : کارکنان تحت اثر (مطابق ساختار تشکیلاتی)

اندازه معاش                         : اصل معاش بست+ امتیاز پروژۀ تغییر از قدم اول ۶۳،۰۰۰٫۰۰ افغانی الی قدم پنجم ۸۹،۹۴۴ افغانی (مطابق رهنمود پرداخت امتیازات پروژۀ تغییر)

تاریخ نشر وختم اعلان         : ۲۳/۰۶/۱۳۹۸  الی  ۰۲/۰۷/۱۳۹۸

 

برنامه تغییر:

پروژه تغییر مستقیماً جوابگو به چهارچوب صلح و انکشاف ملی افغانستان بشمول اولویت انکشافی در مورد سیستم سازی پاسخگو و موثر اداره عامه و همچنان به هدف ایجاد، حفظ و تقویه تخصص گرایی خدمات ملکی میباشد.

هدف کلی پروژه تغییر عبارت است از تقویت ظرفیت وزارت ها و ادارات دارای اولویت از طریق استخدام بست های کلیدی به اساس شایستگی، بهبود مدیریت کارمندان و پلانگذاری بهتر منابع بشری.

پروژه تغییر توسط صندوق وجهی کمک ها برای بازسازی افغانستان (ARTF) و انجمن انکشاف بین المللی (IDA) گروپ بانک جهانی تمویل میگردد و  کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی به نماینده گی از دولت جمهوری اسلامی افغانستان این پروژه را تطبیق مینماید.

در مورد کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی:

کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی به اساس توافقنامه بن، ماده (۵۰) قانون اساسی و به تأسی از فرمان شماره (۲۵۷) مؤرخ ۲۳/۳/۱۳۸۱ ادارۀ مؤقت افغانستان بمنظور رهبری اصلاحات اداری، تنظیم و طرح پالیسی در مورد اصلاح سیستم اداره عامه و نظارت از تطبیق آن ایجاد گردیده است.

 

هدف وظیفه:

نظارت از تطبیق پالیسی افزایش مشارکت زنان، حصول اطمینان از موجودیت محیط مصئون کاری و شناسایی فرصت ها و مشکلات برای زنان در خدمات ملکی.

 

وظایف تخصصی بست:

 1. طرح، ایجاد و انکشاف میکانیزم های نظارتی از تطبیق پالیسی بمنظور تحلیل وضعیت و موقف کارکنان اناث در ادارات خدمات ملکی
 2. نظارت از تطبیق پالیسی افزایش مشارکت زنان در خدمات ملکی طی هر شش ماه جهت حصول اطمینان از تطبیق پالیسی و تامین محیط مصئون کاری در وزارت ها و ادارات در سطح مرکز و ولایات
 3. بررسی و شناسایی عوامل تاثیر گذار اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی روی نقش زنان در ادارات خدمات ملکی و ارائه راهکارها و مشوره های لازم جهت ارتقاء نقش زنان در ادارات خدمات ملکی
 4. تعیین شاخص ها برای نظارت و ارزیابی از تطبیق پالیسی افزایش مشارکت زنان و پالیسی منع آزار واذیت در ادارات خدمات ملکی
 5. جمع آوری و تحلیل مقایسوی یافته ها از پروسه نظارت و ترتیب گزارشات نظارتی بصورت ربعوار، شش ماه و سالانه
 6. شناسایی و تحلیل موانع و مشکلات موجود فرا راه تطبیق پالیسی افزایش مشارکت زنان در خدمات ملکی و ارائه پیشنهادات و راهکار های لازم جهت انکشاف و یا بازنگری پالیسی ها و قوانین برای رفع و یا کاهش مشکلات موجود
 7. تشریح و توضیح پالیسی مشارکت زنان در خدمات ملکی از طریق تدویر ورکشاپ های آموزشی در سطح وزارت ها و ادارات مربوطه
 8. حضور فعال در کمیته استخدام داخلی کمیسیون جهت حصول اطمینان از تامین شفافیت پروسه ها و داد خواهی برای افزایش زنان در خدمات ملکی

 

وظایف مدیریتی و اجرائیوی بست:

 1. طرح و ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان ریاست جهت نیل به اهداف تعیین شده
 2. مدیریت کارکنان تحت اثر جهت حصول اطمینان از تحقق برنامه ها و انسجام امور وظیفوی
 3. ارزیابی اجراآت کارکنان تحت اثر به منظور ایجاد انگیزه برای بهبود عملکرد، افزایش موثریت و بازدهی کار، تعیین نیاز های آموزشی و ارتقای ظرفیت آنها
 4. انکشاف و انتقال مهارت های مسلکی به شیوه تدویر ورکشاپ ها، سیمینار ها و آموزش های جریان کار
 5. ارائه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه وعندالضرورت به آمر مستقیم و مقامات ذیصلاح از فعالیت ها و دستاورد های مربوط
 6. اجرای سایر وظایف مرتبط که توسط مقامات مطابق به قوانین، مقررات و اهداف اداره مربوط سپرده می‌شود

———————————————————————————-

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحه وظایف با درنظرداشت مواد ۷و۳۴ قانون کارکنان خدمات ملکی با حداقل شرایط و  معیارهای ذیل ترتیب گردیده است.

 1. داشتن سند تحصیلی حداقل لیسانس در یکی از رشته های: جندر و مطالعات زنان، توسعه پایدار، اداره عامه، پالیسی عامه، اقتصاد، اداره تجارت، مدیریت منابع بشری، روابط عامه، ارتباطات، حقوق، شرعیات (فقه و قانون)، جامعه شناسی، ادبیات، تعلیم و تربیه و به درجه تحصیلی بالاتر در رشته های فوق الذکر ارجحیت داده می شود.
 2. تجربه کاری مرتبط حد اقل دو سال.
 3. تسلط به یکی از زبان های رسمی کشور (پشتو ویا دری) و زبان انگلیسی.
 4. مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.

رهنمود تسلیم دهی اسناد و اوراق لازم