آگهی استخدام  کارآموز

کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی برای  جمع‌آوری و درج معلومات منابع بشری ادارات در سیستم‌های کامپیوتر و به منظور کمک به ادارات خدمات ملکی در زمینۀ پروسس معلومات منابع بشری در سیستم معلومات منابع بشری(HRMIS)، به چند کارآموز نیاز دارد.

کارآموزان برعلاوۀ دریافت ۷۰۰۰ افغانی معاش، فرصتی برای آموزش و کسب تجربه را نیز پیدا می‌کنند. هر کارآموز پس از پایان مدت کاری، گواهی‌نامۀ کار در ادارۀ خدمات عامه را دریافت می‌کند.

شرایط کاری:

  • متقاضی باید فارغ پوهنتون و یا محصل صنف چهارم پوهنتون باشد (به فارغان و یا دانشجویان کامپیوترساینس اولویت داده می‌شود)
  • متقاضی باید توانایی کار تیمی را داشته باشد.
  • متقاضی باید آشنایی ابتدایی استفاده از اپلیکیشن‌های آن‌لاین را داشته باشد.
  • متقاضی باید توانایی تایپ متن‌های دری و پشتو را داشته باشد.
  • متقاضی باید توان مفاهمه و تأمین ارتباطات را داشته باشد.

مدت زمان وظیفه: سه ماه

جای وظیفه: کابل

از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم تا خلص سوانح (CV) خود را  به نشانی ایمیل زیر بفرستند:

Hr@IARCSC.gov.af

متقاضیان پس از راه‌یابی به فهرست کوتاه، از طریق امتحان استخدامی جذب خواهند شد.

مهلت درخواست: ۲۶  قوس تا ۱۶ جدی ۱۳۹۷

شمارۀ تماس:

۰۷۰۰۲۵۲۹۶۵