آگهی: دربارۀ امتحان بست‌های معلمان (کابل)

به اطلاع نامزدان بست‌های معلمان شهر و ولسوالی‌های کابل رسانیده می‌شود که امتحان جمعی برای این بست‌ها، به روز جمعه (۷ سنبله) برگزار می‌شود.

  • در روز امتحان، سر ساعت ۰۶:۰۰ صبح، به محلاتی که در کارت‌های شمولیت‌تان درج است، حضور بیابید
  • نسخۀ اصلی تذکرۀ تابعیت‌تان‌ را با خود داشته باشید
  • از آوردن تلفون‌های همراه و دیگر وسایل الکترونیک خودداری کنید