آگهی: دربارۀ بست‌های معلمان (کابل)

به اطلاع متقاضیان بست‌های معلمان ولایت کابل رسانیده می‌شود که فهرست واجدان شرایط برای این بست‌ها، هم اکنون در ویب‌سایت کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی قرار گرفته است.

فهرست واجدان شرایط را از این‌جا دریافت کنید.

واجدان شرایط امتحان از طریق تلفون‌های‌شان پیامک (SMS) نیز دریافت می‌کنند.

امتحان‌های جمعی بست‌های معلمان ولایت کابل به تاریخ ۷ سنبله سال روان برگزار می‌شود.

کارت‌های ورود به امتحان در حوزه‌های تعلیمی مربوط توزیع می‌شود.

محلات برگزاری امتحان در کارت‌های شمولیت درج است.

نامزدان واجد شرایط می‌توانند طی روزهای پنج‌شنبه و شنبه آینده (۳۰ اسد و اول سنبله) برای ثبت اطلاعات بایومتریک به حوزه‌های تعلیمی مربوط مراجعه کنند.

متقاضیانی که از راه نیافتن به فهرست واجدان شرایط امتحان شکایت دارند می‌توانند شکایات‌شان را در حوزه‌های تعلیمی مربوط ثبت کنند.

نشانی محلات توزیع کارت شمولیت، ثبت اطلاعات بایومتریک نامزدان و توزیع فورم شکایات در حوزه‌های تعلیمی و ولسوالی‌ها را از این‌جا به دست بیاورید.

برای دریافت معلومات بیش‌تر به این شماره‌ها به تماس شوید:

۰۷۹۵۴۱۴۲۸۲

۰۷۹۰۶۵۵۵۵۵