آگهی: زمان‌بندی بایومتریک و امتحان جمعی نامزدان بست‌های معلمان و بست‌های ۵ و ۶ خدمات ملکی ۱۸ ولایت کشور

نامزدان بست‌های معلمان و بست‌های ۵ و ۶ خدمات ملکی ولایت‌های بدخشان، نیمروز، پکتیا، پنجشیر، سمنگان، کنر، کاپیسا، بامیان، میدان‌وردک، لوگر، زابل، پکتیکا، دایکندی، نورستان، غور، جوزجان، بادغیس و سرپل، بر اساس برنامه‌ریزی زیر، مراجعه کنند:

روزهای ثبت اطلاعات بایومتریک: سه‌شنبه و چهارشنبه (۲۷ و ۲۸ عقرب)

روزهای برگزاری امتحان: پنج‌شنبه و جمعه (۲۹ و ۳۰ عقرب)

محل ثبت اطلاعات بایومتریک و برگزاری امتحانات: پوهنتون‌های مربوط

 

یادداشت: اصل تذکرۀ تابعیت و یا پاسپورت‌تان را حتماً با خود داشته باشید.