آگهی: قابل توجه داوطلبان بی‌نتیجۀ امتحانات جمعی معلمان و بست‌های پنج و شش خدمات ملکی

کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی، در سال ۱۳۹۶ امتحانات جمعی را برای‌ بست‌های‌ معلمان و بست‌های پنج و شش خدمات ملکی در سراسر کشور راه‌اندازی کرد. امتحان جمعی با استفاده از سیستم کانکور و به همکاری ادارۀ ملی امتحانات راه‌اندازی شد. در نتیجۀ این امتحانات ۱۷۷۰۰ تن به بست‌های معلمان و بست‌های پنج و شش خدمات ملکی راه یافتند. اما پس از جذب و استخدام این شمار از نامزدان، ۱۱۴۹۱ بست دیگر معلمان در مربوطات وزارت معارف و هزارها بست پنج و شش در اداره‌های خدمات ملکی شناسایی شد. این بست‌ها شامل امتحان جمعی رقابتی گذشته نبودند و یا هم در جریان سال گذشته خالی شدند.

کمیسیون به منظور تطبیق بند ۱۴ مصوبۀ شماره ۷، ۳/۵/۱۳۹۷ کابینه بر آن شد تا این بست‌ها را به وسیلۀ نامزدان بی‌نتیجۀ امتحانات جمعی کانکور ۱۳۹۶، با درنظرداشت نمرات بلند در کودرشتۀ اختصاصی بست مربوطه، رشتۀ تحصیلی مورد نیاز و جندر پر کند. بنا بر این، داوطلبان با استفاده از وسایل و سیستم‌های الکترونیک و بدون مداخلۀ انسانی از طریق سیستم کانکور تعیین می‌شوند.

کمیسیون در گام نخست تعیینات بست‌های معلمان را آغاز کرده است. در حال حاضر تعیینات بست‌های معلمان در ولایت‌های زیر تطبیق شده است:

کاپیسا، ننگرهار، لغمان، پنجشیر، بغلان، بامیان، پکتیا، خوست، پکتیکا، کنر، بدخشان، کندز، بلخ، جوزجان، کندهار، ارزگان، تخار، زابل، لوگر و هلمند

تعیینات بست‌های معلمان در چهارده ولایت دیگر تا پایان هفته تطبیق می‌شود.

اما تعیینات در بست‌های پنج و شش تا پایان همین ماه (حمل) تکمیل می‌شود و جزئیات آن در یک اطلاعیۀ جداگانه با داوطلبان در میان گذاشته خواهد شد.

نامزدان بست‌های معلمان به گونۀ زیر تعیین بست شده‌اند:

  1. در صورتی که بست‌های خالی و یا رشته‌های خاص در یک ولایت، ولسوالی و یا مکتبی از طریق امتحان جمعی پر شده‌اند، ولی هنوز هم در همان مسلک و یا رشته‌های خاص، بست‌های خالی دیگری موجود است، داوطلبان دارای بلندترین نمره در کودرشته یا بست مربوطه به آن بست‌ها معرفی گردیده‌اند.
  2. برخی از مکاتب به رشته‌ای نیاز دارند که در جریان امتحان‌های جمعی به آن بست نیاز دیده نمی‌شد ولی در حال حاضر نیاز وجود دارد، داوطلب دارای بلندترین نمره در کودرشته در آن ولایت و ولسوالی، به آن بست معرفی گردیده است.
  3. در مواردی، شمار داوطلبان بست‌های معلمی کم‌تر از شمار بست‌های مورد نیاز بوده است، بنا بر این برای پر ساختن بست‌های یادشده از بست‌های مشابه و مرتبط، داوطلبان واجدشرایط دارای بلندترین نمره به آن بست‌ها معرفی گردیده‌اند.

نداوطلبانی که در بست‌های جدید معرفی شده‌اند از طریق تلفون‌های همراه‌شان پیامک (SMS) دریافت می‌کنند. در صورت دریافت نکردن پیامک، نامزدان می‌توانند برای مشاهدۀ نتیجۀ‌شان به ویب‌سایت کمیسیون مراجعه کنند.

نامزدان با توجه به اطلاعاتی که در اختیار دارند به دو شیوه می‌توانند نتایج‌شان را در ویب‌سایت کمیسیون مشاهده کنند: روش نخست با وارد کردن آی‌دی نمبر و روش دوم با وارد کردن نام، نام پدر و نام پدرکلان.

نامزدان پذیرفته‌شده، برای طی مراحل تعیین بست، همراه با اسناد تحصیلی، تذکره (اصلی و کاپی) به ریاست‌های معارف ولایت‌های مربوطه مراجعه کنند.

http://iarcsc.com/teachers/result