آگهی: نتیجۀ رسیدگی به شکایات (پروسۀ شارت‌لیست)

نتیجۀ رسیدگی به شکایات پروسۀ شارت‌لیست بست‌های ۵ و ۶ اداره‌های خدمات ملکی/ بست‌های ۵ و۶  وزارت مالیه مشخص شد. شاکیانی که شکایات‌شان تأیید شده است، از طریق تلفون‌های‌شان پیام دریافت می‌کنند.

برای دریافت کارت‌ ورود به امتحان، امروز پنج‌شنبه (۱۰ میزان) به دفتر مرکزی کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی مراجعه کنید.

نشانی: سرک عمومی دارالامان، کوچۀ سناتوریم

برای ثبت اطلاعات بایومتریک، امروز پنج‌شنبه (۱۰ میزان) به انستیتوت خدمات ملکی مراجعه کنید.

نشانی: سرک افشار سیلو، هم‌جوار مرکز آموزشی افغان ــ کوریا

امتحان جمعی روز جمعه (۱۱ میزان) برگزار می‌شود.

محلات برگزاری امتحان در کارت‌های شمولیت درج است.