آگهی

۲۲۰ بست مرکزی مقطع ورودی وزارت مالیه (بست‌های پنج و شش) به رقابت آزاد گذاشته می‌شود. متقاضیان می‌توانند فورم‌های درخواست برای این بست‌ها را از ویب‌سایت کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی به دست بیاورند.

 

فهرست بست‌های اعلان‌شده را از این‌جا دریافت کنید.

فورم‌ و رهنمود درخواست‌دهی را از این‌جا دریافت کنید.

 

یادداشت: متقاضیانی که پیش از این برای بست‌های معلمان و بست‌های ۵ و ۶ خدمات ملکی نام‌نویسی کرده‌اند و منتظر برگزاری امتحان جمعی هستند، به این بست‌ها درخواست ندهند. متقاضیان فقط حق درخواست به یک بست را دارند و در صورت درخواست‌های متعدد، از پروسۀ رقابت حذف می‌شوند.

امتحان رقابتی برای ۲۲۰ بست مقطع ورودی وزارت مالیه هم‌زمان با امتحانات جمعی بست‌های معلمان و بست‌های پنج و شش خدمات ملکی در کابل راه‌اندازی خواهد شد.

متقاضیان پس از خانه‌پری دقیق فورم درخواست، یک قطعه عکس‌شان را به فورم درخواستی بچسپانند و همراه با کاپی تذکره و اسناد تحصیلی مقطع لیسانس به مراجع مربوط بسپارند.

 

محلات جمع‌آوری اسناد و درج شکایات:

  1. ریاست منابع بشری وزارت مالیه (محل زنانه و مردانه) واقع فروشگاه ــ چهارراه پشتونستان
  2. ریاست منابع بشری معینیت عواید و گمرکات (محل زنانه و مردانه) واقع سرک پلچرخی
  3. ریاست مالیه‌دهندگان متوسط (محل زنانه) واقع مکروریان اول، چهارراه ملی‌بس
  4. مستوفیت کابل (محل مردانه) واقع مکروریان کهنه، جوار چمن حضوری

روند دریافت حضوری فورم درخواست و تسلیم‌دهی اسناد سر از روز ‌شنبه (۱۸ اسد) آغاز می‌شود و تا پنج‌شنبه (۲۳ اسد) ادامه می‌یابد.