اداره ملی استندرد افغانستان (انسا) بتعداد ۱۸ بست خویش را به اعلان رقابتی گذاشت

اداره ملی استندرد افغانستان (انسا) بتعداد ۱۸ بست خویش را از طریق ویب سایت خویش به اعلان رقابتی گذاشت.

متقاضیان محترم میتوانند برای دریافت معلومات بیشتر به ویب سایت اداره ملی استندرد افغانستان (انسا) مراجعه نمایند.

لنک بست های اعلان شده:

https://tinyurl.com/yhxpzcpj

یک دیدگاه

  1. Pingback: 18 Jobs At Afghanistan National Standards Authority ( ANSA ) | AsanWazifa

Comments are closed.