از نوروز و سال نو در کمیسیون بزرگداشت شد

احمدنادر نادری، رییس کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی از کارکردهای سال گذشتۀ کارکنان کمیسیون ستایش کرد.

کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی، نخستین روز کاری سال ۱۳۹۸ هجری خورشیدی را با بزرگداشت از نوروز و سال نو آغاز کرد.

مراسم بزرگداشت از سال نو با تهیۀ سفرۀ نوروزی و با اشتراک همۀ کارکنان کمیسیون در تالار اوتارسینگ برگزار شد.

آقای نادری سال ۱۳۹۷ هجری خورشیدی را، سالی استثنایی و پُر از دست‌آورد برای دستگاه خدمات ملکی خواند.

آقای نادری گفت: «در سال گذشته پروسۀ استخدام هزاران بست تکمیل شد. اصلاحات در کیفیت قوانین اداری به میان آمد، ساختار سازمانی شماری از نهادها بازنگری شد و در آن‌ها اصلاحات به وجود آمد و به ۲۲ مورد تداخل کاری رسیدگی شد. این کارها نتیجۀ زحمات شما است و بدون حضور و تلاش خستگی‌ناپذیر شما این‌ ممکن نبود.»

در پایان، رییس کمیسیون بر افزایش کیفیت و مؤثریت بیش‌تر در سال روان تأکید کرد.