مرحلۀ ارزیابی اسناد (بست‌های معلمان و بست‌های پنج و شش خدمات ملکی کابل)

نامزدانی که در مرحلۀ نوشتاری امتحان‌های جمعی استخدامی بست‌های معلمان و بست‌های پنج و شش خدمات ملکی کابل کامیاب شده‌اند می‌توانند به اساس حروف اول نام‌های‌شان برای ارزیابی اسناد، تشریف بیاورند.

شنبه (۱۷ سنبله) و دوشنبه (۱۹سنبله) ـــ حروف اول نام: آ، ا، ب، ت، ث، ج

سه‌شنبه (۲۰ سنبله) ــ حروف اول نام: ح،خ، د، ذ

چارشنبه (۲۱ سنبله)ــ حروف اول نام: ر، ز، س

شنبه (۲۴ سنبله) ــ حروف اول نام: ش، ص، ض

یک‌شنبه (۲۵ سنبله) ــ حروف اول نام: ط، ظ، ع، غ

دوشنبه (۲۶ سنبله)ــ حروف اول نام: ف، ق، ک، گ

سه‌شنبه (۲۷ سنبله) و چهارشنبه (۲۸سنبله) ــ حروف اول نام: ل، م

شنبه (۳۱ سنبله) ـ حروف اول نام: ن، و

یک‌شنبه (۱ میزان) ــ حروف اول نام: ه، پ، چ، ی

 

اسناد و مدارک لازم: تذکره (اصلی و کاپی)، سند تحصیلی (اصلی و کاپی)

محل تسلیم‌دهی اسناد و مدارک: انستیتوت خدمات ملکی، واقع افشار سیلو

نامزدان باید شمارۀ کارت امتحان (ID)شان را به یاد داشته باشند.