آگهی ۱۱۳بست یک و دوی واحدهای دومی خدمات ملکی

کمیسیون مستقل اصلاحات اداری وخدمات ملکی ۱۱۳ بست یک و دوی واحدهای دومی (ولایتی) را در ۱۲ وزارت و ادارۀ دولتی به رقابت آزاد می‌گذارد. استخدام این بست‌ها زیر پوشش برنامۀ ارتقای ظرفیت برای نتایج (CBR) انجام می‌شود.

متقاضیان می‌توانند فورم‌های درخواستی‌شان را به شکل فزیکی (هاردکاپی) به دفترهای ولایتی و مرکزی کمیسیون بسپارند.

متقاضیان می‌توانند فرم درخواستی را از این‌جا به دست بیاورند.

ضمیمه ساختن اسناد و مدارک زیر با فرم درخواستی حتمی است:

اسناد تحصیلی:

 1. اسناد تحصیلی دولتی باید تأییدی وزارت محترم تحصیلات عالی را داشته باشد؛
 2. اسناد تحصیلی از مؤسسات خصوصی باید توسط وزارت تحصیلات عالی تأیید شده باشد؛
 3. اسناد تحصیلی بیرون از کشور علاوه بر تأیید نمایندگی سیاسی کشور و وزارت محترم خارجه باید مورد ارزیابی وزارت تحصیلات عالی نیز قرار گرفته باشد. بنا بر این، مکتوب ارزبابی باید ضم فورم باشد؛
 4. اسناد تحصیلی (درون و بیرون کشور) که بین سال‌های ۱۳۷۱ تا ۱۳۸۱ دریافت شده باشد، نیازمند ارزیابی مجدد وزارت تحصیلات عالی است.

اسناد تجربۀ کاری:

 1. اسناد تجربۀ کاری دولتی:
 • اگر کارمند دایمی دولت هستید، نیاز است که خلص سوانح شما جدید باشد یا حد اکثر شش ماه قبل از اعلان بست صادر شده باشد و تأیید واحد اولی (ریاست منابع بشری وزارت/اداره) را با خود داشته باشد؛
 • اگر به شکل قرارداد کار کرده‌اید نیاز است که نمونه قراردادخط‌های عمده و مرتبط به وظیفۀ خویش را ارائه کنید.
 1. اسناد تجربۀ کاری غیردولتی:
 • داشتن تمام قراردادخط‌ها ‌و ارایۀ قرادادخط‌های عمده و مرتبط به وظیفه ضروری است؛
 • قرادادها و اصل نهاد غیردولتی باید توسط یکی از ادارات ذی‌صلاح دولتی تأیید شده باشد؛
 • مطابق مادۀ۶۲ قانون کار معاش کارمندان قراردادی نباید کم‌تر از معاش دولتی باشد. بنا بر این داشتن سند مالیه‌دهی ضروری است.
 1. اسناد مؤسسات خارحی. بین‌المللی:
 • بودن تمام قراردادخط‌ها ضروروی است؛
 • اگر در بیرون از کشور کار کرده‌اید اسناد شما باید توسط نمایندگی سیاسی افغانستان در کشور میزبان و بعداٌ توسط وزارت خارجه تأیید شده باشد.
 1. اسنادی که حریق یا گم شده‌اند:
 • در صورتی که کارکرد شما توسط ریاست منابع بشری همان اداره تأیید گردد مورد قبول است.
 1. تجربۀ مرتبط:
 • مطابق ماده ۸ و ۳۴ قانون کارکنان خدمات ملکی منتشرۀ جریدۀ رسمی شماره (۵۹۱) مورخ ۱۶ سرطان ۱۳۸۷ داشتن تجربۀ مدیریتی (داشتن نقش مدیریت و رهبری کارکنان تحت اثر طبق لایحه وظیفه) در بست‌های اول و دوم ضروری ا.ست.

یادداشت: عجالتاً فورم خلص سوانح متقاضایان مذکور مزین با مهر ریاست منابع بشری مقام ولایت مدار اعتبار پنداشته می‌شود.

برای معلومات بیش‌تر می‌توانید به شمارۀ زیر به تماس شوید:

۰۷۰۰۱۷۱۸۲۱