گزارش سالانۀ کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی منتشر شد

گزارش سالانۀ کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی منتشر شد. گزارش نکات مهم تلاش‌های کمیسیون در راستای اصلاح ادارۀ عامه و چالش‌هایی را که نیاز به رسیدگی سریع دارند برجسته می‌سازد.

احمدنادر نادری، رییس کمیسیون، سال ۱۳۹۸ مالی را یک سال پربار برای خدمات ملکی خواند و گفت: «ما ساختارهای لازم را که بتواند کیفیت رقابت‌ها و محتوای امتحانات را بهبود ببخشد به میان آورده‌ایم و خوش‌بختانه هر کسی که از طریق رقابت‌های خدمات ملکی موفق شده‌اند از کیفیت و تخصص بیش‌تر برخوردار هستند.»

آقای نادری افزود: «ایجاد اصلاحات به تلاش مستمر نیاز دارد. در مسیر اصلاحات و بهینه ساختن دستگاه خدمات ملکی، موانع گسترده وجود دارد. برای از میان برداشتن چالش‌ها نیاز است تا حمایت همۀ مردم را با خود داشته باشیم.»

کمیسیون در سال مالی ۱۳۹۸، پروسه‌های استخدام و نظارت از استخدام نزدیک به ۳۰ هزار بست خدمات ملکی را طی مراحل کرده است. هم‌چنان به چهارهزار و ۷۸۳ شکایات از استخدام‌های خدمات ملکی رسیدگی شده است. به همین گونه، در این سال به تعداد ۵۲۰۹ شکایت از وزارت‌خانه‌ها و ادارات مستقل ـ مرکز و ولایات ــ به بورد رسیدگی به شکایات ثبت شده است.

کمیسیون جهت فراهم‌آوری تسهیلات در روند استخدام، سیستم استخدام الکترونیک را توسعه داده، و هم‌چنان هشت مرکز امتحانات کامپیوتری را در مرکز و ولایات کشور ایجاد کرده است. تا پایان سال مالی آینده، تمامی ولایت‌های کشور از مراکز امتحانان الکترونیک برخوردار می‌شوند. این مراکز با معاصرترین و معتبرترین تکنالوژی عیار گردیده و نفوذ و مداخلۀ نیروی انسانی در آن‌ها، به صورت قطع وجود ندارد.

کمیسیون در سال مالی ۱۳۹۸،  ۹۹ درصد از بودجۀ انکشافی و ۹۸ درصد از بودجۀ عادی‌اش را به مصرف رسانیده است.

سیستم اطلاعات مدیریت منابع بشری (HRMIS)  مطابق به نیازمندی‌ پیمانه‌های تشکیل، بایومتریک، سوانح، حضور و غیاب، معاشات، تنظیمات سیستم، حق دست‌رسی به سیستم و چه‌گونگی تطبیق سیستم توسعه یافته است. در این سیستم تشکیل ادارۀ عامه که به (۴۲۰۵۲۳)  بست می‌رسد، درج شده است. تا پایان قوس سال ۱۳۹۸، معلومات بایومتریک و بایوگرافیک ۲۷۴۴۶۲ کارکن خدمات ملکی در سیستم اطلاعات مدیریت منابع انسانی ثبت شده است.

تحلیل، بررسی و تدقیق احصائیوی تشکیل و تکمیل دیتابیس ۵۷ وزارت و اداره دولتی، بازنگری و تأئید ۲۴۵۸۹ عنوان لایحۀ وظایف و ملکی‌سازی مطلق ۴۱۲ بست وزارت دفاع ملی از اقدامات عمدۀ کمیسیون در زمینۀ هدف‌مندسازی تشکیل خدمات ملکی است.

کمیسیون طی سال مالی ۱۳۹۸، به تعداد ۲۴۱۱ تن از کارمندان خدمات ملکی را در ۹۶ دور برنامه‌های آموزشی  مختلف در مرکز و ولایات تحت آموزش قرار داده و هم‌چنان ۱۱۸۰ تن از کارمندان خدمات ملکی را در ۳۲۶ برنامۀ آموزشی به خارج از کشور معرفی کرده است.

ایجاد سیستم آن‌لاین استخدام، طراحی ۱۳ هزار و ۷۰۴ سؤال استخدامی به زبان‌های دری، پشتو و انگلیسی، رسیدگی به شکایات یک‌هزار و ۳۴۹ تن در جلسات رهبری کمیسیون با شهروندان، تکمیل هفت فعالیت در راستای برنامۀ عمل مبارزه با فساد، اجراات در زمینۀ ۱۱۰ هدایت، فرمان و حکم مقام عالی ریاست جمهوری، طراحی و نهایی‌سازی طرزالعمل‌ها و مقرره‌های خدمات ملکی، ارائۀ ۵۶۰ مشورۀ حقوقی به ادارات، شناسایی و تثبیت (۱۱۰) پروسۀ مغلق و زمان‌گیر در (۸) وزارت و اداره، ساده‌سازی (۳۲) پروسۀ مغلق و زمان‌گیر در (۲) وزارت و ادارۀ دولت، توسعۀ منابع بشری، نظارت و ارزیابی از اجراات کارکنان، تلاش برای افزایش مشارکت زنان، آغاز فعالیت‌های گذار فرهنگ سازمانی، تدوین راهبرد پنج‌ساله برای کمیسیون، ارائۀ اطلاعات به ۴۱ هزار و ۸۳۲ تن از شهروندان و … از اقدامات اصلاحی دیگر کمیسیون به شمار می‌آیند.