کابل، ۱۱ عقرب ۱۳۹۶ ــ کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی هزارها بست دیگر خدمات ملکی را در سراسر کشور به رقابت آزاد گذاشت.

از مجموع ۱۷۰۰۰ موقعیت کاری، ۸۰۰۰  آن بست های جدید برای معلمان و باقی برای داوطلبان کار در بخش‌های دیگر دستگاه‌ اجرایی کشور اختصاص داده شده است. این موقعیت‌های کاری، شامل بست‌های پنج و شش می‌شود و در بخش کاریابی ویب‌سایت کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی قابل دسترس است.

از جمله ۱۷۰۰۰ بست  ۹۰۰۰ آن  رشته‌های گوناگون زیر را در بر می‌گیرند:

 اداری، اقتصادی، آموزشی، انجنیری، باستان‌شناسی، پالیسی و پلان، تخنیکی، تربیت بدنی، تفتیش، تکنالوژی معلوماتی، حقوقی، دینی، زراعتی، اطلاعات و ارتباط عامه، صحت، صحت حیوانی، مالی،  منابع بشری، نظارت و ارزیابی.

ظرفیت استخدام در این بخش‌ها، در ۴۲ وزارت‌خانه و ادارۀ دولتی در ۳۴ ولایت وجود دارد.

شرایط تحصیلی برای بست‌های پنج، درجۀ لیسانس و بالاتر از آن و برای یک شمار از موقعیت‌های شغلی در بست‌های شش، حداقل درجۀ بکلوریا گفته شده است. رشته‌های تحصیلی متقاضیان باید با رده‌های کاری اعلان‌شده هم‌خوانی داشته باشد.

همچنان ۸۰۰۰ بست های معارف رشته های تعلیمات عمومی، تعلیمات اسلامی، تربیه معلم و تعلیمات تخنیکی و مسلکی را در بر میگیرد.

کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی، در پهلوی درجۀ تحصیلی، مهارت‌هایی مثل ارتباطات و مفاهمه، استفاده از انترنیت و کامپیوتر و مسلط بودن بر یکی از زبان‌های رسمی کشور را نیز به عنوان شرایط عمومی استخدام در نظر گرفته است.

نادر نادری رییس کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی در این باره گفت که جذب کارمندان جدید در بست‌های سطوح تحتانی، به ادارۀ خدمات ملکی افغانستان مؤثریت می‌بخشد.

وی افزود که پروسۀ استخدام برای این بست‌‎ها شفاف خواهد بود و کمیسیون اصلاحات اداری با فرستادن هیأت به ۳۴ ولایت کشور از تمامی این پروسه نظارت می‌کند.

پروسۀ اعلام این بست‌ها عملاً آغاز شده است و این پروسه تا سه روز دیگر تکمیل خواهد شد و داوطلبان واجد شرایط می‌توانند فقط در یک بست خود را کاندید کنند. متقاضایان میتوانند فارم را به گونه فزیکی برای بست های معلمان سر از روز شنبه ۲۰ عقرب و برای ۹۰۰۰ بست خدمات ملکی، سر از روز دوشنبه ۲۲ عقرب از دفتر مرکزی و ولایتی کمیسیون مستقل اصلاحات اداری بدست بیاورند.  از مجموع ۱۷۰۰۰ بست، حدود ۱۴۰۰۰ آن برای ۳۳ ولایت و متباقی برای کابل می‌باشند.

تمامی پروسۀ استخدام این بست‌ها توسط کمیته‌های اختصاصی که از نمایندگان ادارات مختلف تشکیل شده‌اند، عملی می‌شود. از تمامی مراحل استخدام این بست‌ها توسط نمایندگان جامعۀ مدنی، نمایندگان مردم و رسانه‌ها نظارت می‌شود.

اعلام نتایج اولیۀ امتحان جمعی بست‌های تدارکات

نتایج  ابتدایی امتحان جمعی بست‌های تدارکات اداره‌های دولت اعلام شد و از همین اکنون در ویب‌سایت وزارت تحصیلات عالی قرار گرفته است.

امتحان جمعی بست‌های تدارکات اداره‌های دولت، به تاریخ ۲۷ میزان سال روان در پوهنتون کابل و پوهنتون پولی‌تخنیک، با اشتراک ۷۴۲۱ واجد شرایط برگزار شد. ۳۶ هزار درخواستی برای این بست ها دریافت شده بود که از جمله ۸۱۷۶  مرحله های نام‌نویسی و بایومتریک را سپری کردند. مجموع بست‌های تدارکات ۶۹۷  بست است که شامل بست‌های ۲ تا ۶ می‌شود. همۀ مراحل استخدام، توسط یک کمیتۀ اختصاصی که متشکل از اداره‌های مختلف دولت هستند عملی می‌شود و نهادهای جامعۀ مدنی، نمایندگان مجلس و رسانه‌‌ها تا این مرحله نظارت کرده و در آینده نیز از مراحل بعدی آن نظارت می‌کنند.