اقدامات عملی در راستای اصلاحات در وزارت امور خارجه تا دو روز دیگر آغاز می‌شود

محمدحنیف اتمر، سرپرست وزارت امور خارجه و احمدنادر نادری، رییس کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی، امروز در پای تفاهم‌نامه‌ای امضاء کردند که بر اساس آن اقدامات عملی در راستای اصلاحات در این وزارت، تا دو روز دیگر آغاز می‌شود.

ایجاد یک نظام پاسخگو، شفاف و رقابتی برای کارکنان جدیدالشمول در بخش‌های دیپلماتیک، قونسلی، اداری و خدماتی، ایجاد و تحقق یک میکانیزم شفاف و رقابتی برای تعیین کارکنان وزارت در بست‌های خالی نمایندگی‌های سیاسی و قونسلی و واحدهای مرکزی و ولایتی، تداوم همکاری در جهت توسعۀ مدیریت منابع بشری و تداوم همکاری در زمینۀ اصلاح، تعدیل، ترتیب و نهایی‌سازی قوانین و مقررات، اهداف اصلاحات در وزارت امور خارجه را می‌سازند.

کمیسیون استخدام بست‌های مقطع ورودی وزارت امور خارجه را مدیریت و از پروسه‌های داخلی تعیینات رقابتی در این وزارت نظارت می‌کند. هم‌چنان کمیسیون مکلفیت دارد تا در زمینۀ اصلاح و بهبود قوانین دیپلماتیک و قونسلی وزارت امور خارجه، از لحاظ فنی، همکاری کند.

احمدنادر نادری، رییس کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی در مراسم امضای یادداشت تفاهم همکاری میان وزارت امور خارجه و کمیسیون گفت: «از مدت طولانی، این انتقاد متوجه کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی بود که چرا پروسۀ استخدام در وزارت‌های خارجه و مالیه رقابتی و متناسب با شرایط و توقعات شهروندان نیست. خوش‌بختانه، این فرصت به اثر ارادۀ لازمی که وجود داشت مهیا شد. هم‌چنین، جای خوش‌بختی است که وزارت مالیه هم پروسۀ رقابتی را آغاز کرد و ما حدود ۳۰۰ بست در این وزارت را به رقابت گذاشتیم تا فرصت مساوی برای تمام شهروندان فراهم شود.»

آقای نادری افزود: «یکی از آرزوها و خواست‌های جلالت‌مآب رییس جمهور این بود که دستگاه دیپلماسی افغانستان یک دستگاه غیرسیاسی باشد. دستگاهی که منافع سیاسی و اقتصادی افغانستان را در بیرون از کشور تأمین، دفاع و محافظت بکند. نظام‌مند ساختن این پروسه یک نیاز اصلی بود.»

محمدحنیف اتمر، سرپرست وزارت امور خارجه اظهار داشت که نظام جدید تعیینات، به خاطر مسلکی‌سازی و غیرسیاسی سازی این وزارت، تلاش همه‌جانبه را انجام خواهد داد و با تطبیق نظام اصلاحاتی جدید، تمام دستگاه دیپلماسی افغانستان، به استثنای سطح رهبری وزارت امور خارجه، غیرسیاسی می‌شود.

آقای اتمر دربارۀ استخدام بست‌های مقطع ورودی وزارت امور خارجه گفت: «این نظام هم‌وطنان ما را کمک می‌کند که به عوض جست‌وجوی واسطه برای مقرری، در جست‌وجوی ارتقای ظرفیت علمی و دانش مسلکی خود باشند. بر اساس این نظام، تمام کارکنان جدیدالشمول به وزارت امور خارجه از راه یک رقابت ازاد، سراسری، با یک امتحان ورودی تحت مدیریت مستقیم کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی اشتراک می‌کنند.»

هم‌چنان بر اساس یادداشت تفاهم میان وزارت امور خارجه و کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی، تمام بست‌های دیپلمات‌های افغانستان، پس از این به رقابت گذاشته می‌شود و تنها دیپلماتان رسمی کشور می‌توانند، با اتکاء بر دانش علمی، تجربۀ مسلکی و میعاد خدمات‌شان، در این رقابت‌ها شرکت کنند.