امتحانات تقریری و نوشتاری ۱۴بست عالی‌رتبۀ چهار ادارۀ حکومت برگزار شد

۵۶ تن برای احراز ۱۴ بست عالی‌رتبۀ چهار ادارۀ حکومت در مرکز امتحانات کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی با هم رقابت کردند.

این بست‌ها مستوفیت‌های وزارت مالیه در ولایت‌های هلمند، جوزجان و کندز، ریاست‌های مالی و اداری ولایت‌های خوست و بادغیس، ریاست‌ معادن ولایت‎ جوزجان، ریاست تربیۀ معلم سیدجمال‌الدین افغان و ریاست‌های تربیۀ معلم ولایت‌های کاپیسا، غور، بغلان و غزنی را در بر می‌گیرند.

حکیم‌الله اکبر، نامزد بست ریاست مالی و اداری ولایت خوست می‌گوید: «بدون هیچ تماس یا واسطه‌یی شارت‌لیست شدم. روز قبل امتحان کامپیوتری را سپری کردم و واجد شرایط امتحان تقریری شدم. امروز هم در یک فضای بسیار آزاد و صمیمی مرحلۀ مصاحبه را سپری کردم. از تمامی این مراحل کاملاً خوش هستم و رضایت دارم..»

امتحانات با حضورداشت کمیشنران بورد تعیینات کمیسیون و نمایندگان باصلاحیت اداره‌های مربوط برگزار شد.