امتحان جمعی برای ۲۱ بست اتشه‌های تجارتی

کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی برای ۲۱ بست اتشه‌های تجارتی وزارت تجارت و صنایع، از ۱۱۷ تن امتحان گرفت. هم‌زمان با این، ۷۰۰ بست کادری تربیۀ معلم نیز به رقابت آزاد گذاشته شد.

پس از آن‌ که کارکردهای اتشه‌های تجارتی افغانستان در کشورهای گوناگون بررسی شد، وظایف آنان به حالت تعلیق درآمد و مقام عالی ریاست جمهوری و شورای عالی اقتصادی فیصله کردند تا بست‌های اتشه‌های تجارتی به رقابت آزاد گذاشته شود.

از میان ۹۷۲ متقاضی برای بست‌های اتشه‌های تجارتی، ۱۱۷ تن آنان به فهرست کوتاه امتحان راه یافته‌اند.

نجیب‌الله امین، رییس بورد تعیینات کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی در مراسم افتتاح امتحان جمعی بست‌های اتشه‌های تجارتی گفت: «بست‌های اتشه‌های تجارتی بسیار مهم است و استخدام در این بست‌ها نسبت‌ به دیگر بست‌های مأموران خدمات ملکی، معیارهای متفاوت‌تر و بلندتری را می‌طلبد.»

آقای امین افزود: «هر دو نهاد (کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و وزارت تجارت و صنایع) متعهد هستند تا سهولت‌های لازم را برای اتشه‌های تجارتی فراهم بسازند.»

اتشه‌های تجارتی افغانستان مکلف‌اند بیلانس تجارتی را بلند ببرند، سرمایه‌گذاری‌های خارجی را جلب کنند و روابط تجاری افغانستان را با کشورهای دیگر تسریع و تقویت بخشند.

فیروز خان مسجدی، معین انکشاف سکتور خصوصی و صنایع وزارت تجارت گفت:

«برای وزارت تجارت مهم است تا کادرهایی در این بست‌ها مقرر شوند که بتوانند این وظیفۀ مهم را به صورت درست به پیش ببرند.»

۷۰۰ بست جدید

کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی، ۷۰۰ بست کادری معلمان تربیۀ معلم را نیز در سراسر کشور به رقابت گذاشت. شرایط سنی و تحصیلی برای بست‌های کادری معلمان تربیۀ معلم متفاوت است. متقاضیان باید پائین‌تر از سن ۳۰ باشند و هم‌چنان حداقل درجۀ تحصیلی لیسانس را داشته باشند.