امتحان نوشتاری و تقریری بست‌های عالی‌رتبۀ شش ادارۀ حکومت برگزار شد

۲۵۳تن از داوطلبان بست‌های عالی‌رتبۀ شش ادارۀ حکومت (وزارت زراعت، آبیاری و مالداری، ادارۀ ملی آمادگی مبارزه با حوادث، وزارت اطلاعات و فرهنگ، اداره مستقل ارگان‌های محل، وزارت فواید عامه و کمیسیون سمع شکایات انتخاباتی)، امتحان‌های نوشتاری و تقریری‌شان را در مرکز امتحانات کمیسیون سپری کردند.

امتحانات نوشتاری و تقریری بست‌های زیر را در بر می‌گرفت:

  • ریاست‌ فواید عامه ولایت‌ غزنی
  • ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت کندهار
  • ریاست‌های سکتوری ولایت‌های غزنی و فاریاب
  • ریاست حفاظه نباتات
  • ریاست عمومی مالداری و صحت حیوانی
  • ریاست احصائیه‌های زراعتی
  • ریاست‌های آمادگی مبازره با حوادث ولایت‌های غزنی، کندز، جوزجان، فاریاب، هرات، تخار، پروان، پنجشیر، سمنگان و غور
  • ریاست تدقیق و تطبیق تصامیم کمیسیون سمع شکایات انتخاباتی

فهیم‌الله ژکفر، نامزد بست ریاست آمادگی مبازره با حوادث ولایت تخار، پروسه‌های امتحان نوشتاری و تقریری را شفاف می‌داند و می‌گوید: «از امتحان کامپیوتری کاملاً رضایت دارم، در شفافیت آن جای تردید نیست. در آغاز از امتحان تقریری یک کمی دلهره داشتم که خوش‌بختانه، جریان مصاحبه و فضایی را که کمیسیون مساعد ساخته بود فوق العاده عالی بود. منتظر می‌مانم که کمیسیون چه وقت ما را از نتیجۀ امتحان باخبر می‌سازد.»

امتحانات با حضور‌داشت کمیشنران بورد تعیینات کمیسیون و نمایندگان با صلاحیت اداره‌های مربوط برگزار شد.