امتحان نوشتاری و تقریری بست‌های عالی‌رتبۀ پنج ادارۀ دولت برگزار شد

امتحان نوشتاری و تقریری هفتاد و یک داوطلب برای احراز یازده بست‌ عالی‌رتبۀ پنج نهاد حکومت در مرکز امتحانات کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی برگزار شد.

بیست‌و‌چهار تن به بست ریاست منابع بشری، شش تن به بست ریاست احصائیه‌های اجتماعی، یازده تن به بست ریاست احصائیه‌های محیط زیست و زیر بنا‌ها، سه تن به بست ریاست محاسبات ملی،‌ چهار تن به ریاست احصائیه و نفوس و هفت تن به ریاست عملیات ساحه، از بست‌های ادارۀ ملی احصائیه و معلومات امتحان تحریری را به گونۀ کامپیوتری سپری کردند.

در کنار آن یک تن به بست ریاست تفتیش و شش تن به بست ریاست اداری وزارت صحت عامه، یک تن به بست ریاست افغان‌فلم وزارت اطلاعات و فرهنگ، سه تن به بست ریاست دفتر وزارت دولت در امور پارلمانی و پنج تن به بست ریاست امنیت سیستم معلومات وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی رقابت کردند.

صحرا کریمی، نامزد ریاست افغان‌فلم که در رشتۀ کارگردانی فلم داستانی تا مقطع دکترا درس خوانده است می‌گوید: «واسطه نداشتم، ولی تا این مرحله رسیدم. بخش امتحان تحریری برایم جالب بود، چون‌کامپیوتر نمره داد.»

مانیلا حکیمی نامزد ریاست منابع بشری ادارۀ ملی احصائیه و معلومات می‌گوید: «سیستم امتحان کامپیوتری سیستم برتر است که بدون مداخلۀ نیروی بشری صورت می‌گیرد.»

امتحانات با حضورداشت و نظارت نجیب‌الله امین، رییس بورد تعیینات کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی و نمایندگان باصلاحیت اداره‌های مربوط برگزار شد.

0total visits,1visits today