برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا، کارکنان اداره‌های دولت در کابل به مرخصی سه‌هفته‌ای می‌روند

کارکنان اداره‌های خدمات ملکی در شهر و ولسوالی‌های کابل، به استثنای کارکنانی که ادامهٔ فعالیت‌شان نیاز مبرم باشد، سر از فردا (۹حمل) برای مدت سه هفته به مرخصی می‌روند.

این تصمیم بر بنیاد طرح پیش‌نهادی کمیتهٔ اضطراری جلوگیری از شیوع ویروس کرونا و تصویب کابینهٔ ج.ا.ا، گرفته شده است.

کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی ضمیمه‌ای را به طرزالعمل پیشین دربارهٔ تنظیم رژیم کاری کارکنان خدمات ملکی افزوده است.

در ضمیمهٔ طرزالعمل تنظیم رژیم کاری آمده است که کارکنان خدمات ملکی به استثنای کارکنان ردیف (ب) شامل رؤسا و رؤسای عمومی و کارکنانی که ادامهٔ وظیفهٔ‌شان از سوی ادارات‌، مهم و ضروری دانسته می‌شود، (فقط در شهر و ولسوالی‌های کابل) به مدت سه هفته به مرخصی می‌روند.

و اما زنان باردار که در مربوطات وزارت صحت عامه کار می‌کنند، به منظور مصون ماندن از بیماری کووید ۱۹، در سراسر کشور، برای مدت سه هفته به مرخصی می‌روند.

کارکنان زن دارای اطفال شامل کودکستان‌های خصوصی، به استثنای وزارت صحت عامه، نیز در سراسر کشور برای مدت سه هفته به مرخصی می‌روند.

کارکنان خدمات ملکی که از مرخصی مندرج این طرزالعمل استفاده می‌کنند، مستحق تمام حقوق و امتیازات – هم‌مانند حضورشان در اداره – می‌شوند.

مرخصی درج‌شده در این طرزالعمل، در شمار مرخصی استحقاقی سالانهٔ کارکنان خدمات ملکی نمی‌آید.

برای دانستن جزئیات بیش‌تر، ضمیمهٔ طرزالعمل تنظیم رژیم کاری را از این‌جا دریافت کنید.