برای مقابله با ویروس کرونا، رژیم کاری ادارات دولت تغییر کرد

کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی برای جلوگیری از شیوع ویروس کووید ۱۹ و رعایت بیش‌تر تدابیر مراقبتی برای کارکنان دولت (کارکنان خدمات ملکی و قراردادی) و نیز شهروندان مراجعه‌کننده به اداره‌های خدمات ملکی، طرزالعملی را وضع کرده است که بر بنیاد آن ساعات کاری در اداره‌های دولتی سه ساعت کاهش می‌یابد.

این طرزالعمل به پیشنهاد کمیسیون و منظوری کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان وضع گردیده است و سر از امروز (سه حمل) در تمام وزارت‌ها و اداره‌های دولت ــ مرکز و ولایات ــ به استثنای وزارت صحت عامه، به اجرا در می‌آید.

نکات مهم طرزالعمل در زیر می‌آید:

ساعات کاری برای فعالیت‌های پلانی از ۰۸:۰۰ صبح آغاز، و ۰۱:۰۰ از چاشت ــ بدون وقفه ــ پایان می‌یابد. وزارت‌ها و ادارات مکلف‌اند کارکنان آن بخش از فعالیت‌های خویش را که ضروری می‌باشند، به دو نوبت کاری از ۰۸:۰۰ صبح تا ۰۱:۰۰ پس از چاشت، و از ۰۲:۰۰ پس از چاشت تا ۰۵:۰۰ عصر تنظیم کنند. کارکنان فعالیت‌های ضروری که دارای صلاحیت امضاء هستند، حضورشان در اداره حتمی است تا خدمات در اسرع وقت ارائه گردد.

ادارات مکلف‌اند به منظور جلوگیری از تراکم در محیط کاری، فاصلۀ مناسب کاری میان کارکنان را در یک اتاق کاری تا یک متر تنظیم کنند و از برگزاری جلسات غیرعاجل اجتناب ورزند. کارکنان ادارات مکلف‌اند حین خروج از دفترهای کاری فاصلۀ مناسب یک‌متری را رعایت و از تجمع در یک محل، خودداری کنند. وزارت‌ها و ادارات دولت تا حد امکان تلاش کنند تا جلسات‌شان از طریق ویدیوکنفرانس‌ها، وایس‌کال‌ها و سایر وسایل ممکن تنظیم شود.

کارکنان رده‌های سنی ۵۸ تا ۶۵، کارکنان زن که باردار هستند و زنانی که اطفال‌شان شامل در کودکستان‌های دولتی است، به مدت یک ماه رخصت هستند و در صورتی که به فعالیت‌شان ضرورت می‌افتد، می‌توانند از خانه کار کنند.

در شهرهایی که ــ به تشخیص وزارت صحت عامه ــ بیماری کووید۱۹ شیوع یافته است، وزارت‌ها و ادارات دولتی مکلف‌اند، کارکنان خویش را که به حضور آنان در اداره نیاز مبرم احساس نمی‌شود تا مدت یک ماه رخصت کنند.

در صورت تغییر شرایط وضعیت شیوع بیماری، به پیشنهاد وزارت صحت عامه، ادارات به صورت کلی تا تجویز مجدد، رخصت می‌شوند.

برای دریافت جزئیات دیگر تمهیدات مراقبتی به طرزالعمل تنظیم رژیم کاری به منظور جلوگیری از شیوع بیماری کرونا (کووید ۱۹) در ادارات خدمات ملکی، مراجعه شود.