برای ۱۱ بست وزارت عدلیه در ولایت هرات امتحان کامپیوتری برگزار شد

۳۳ داوطلب برای ۱۱ بست مسلکی چهار و پنج آمریت حقوق ولایت هرات امتحان کامپیوتری یک‌مرحله‌ای را سپری کردند.

کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی در سال روان، هفت مرکز امتحان کامپیوتری را در ولایت‌های کابل، ننگرهار، قندهار، هرات، خوست، بامیان و بلخ راه‌اندازی کرد این مراکز، به منظور در نظر گرفتن اصل شایسته‌سالاری، کاهش مداخلۀ انسانی و به میان آوردن سهولت در امتحان‌های استخدامی ایجاد شده است.

مرکز امتحان کامپیوتری ولایت هرات، هم‌مانند دیگر مراکز امتحان کامپیوتری، مجهز با امکانات پیشرفته و متصل با مرکز امتحانات کابل است.

جریان امتحان در مراکز امتحانات کامپیوتری از سوی یک اتاق کنترل در مرکز امتحانات کابل نظارت می‌شود. شرکت‌کنندگان بلافاصله پس از پایان امتحان، نتایج‌شان را دریافت می‌کنند.