برنامۀ کارآموزی اداری هم‌زمان در ۱۵ ولایت آغاز شد

برنامۀ پنج‌ماهۀ کارآموزی اداری برای تازه‌فارغان پوهنتون‌ها و مؤسسات تحصیلات عالی در ولایت‌های فاریاب، هلمند، غور، پروان، کنر، سرپل، پکتیکا، دایکندی، ارزگان، فراه، جوزجان، بادغیس، نیمروز، زابل و نورستان آغاز شد.

مشمولان برنامۀ کارآموزی ۲۱۰ تن هستند که از میان یک‌هزار و ۴۲۲ تن و از طریق امتحان رقابتی، با کسب بلندترین نمرات به این برنامه راه یافته اند. زنان هفتاد درصد شرکت‌کنندگان این برنامه را می‌سازند.

کارآموزان در نخست به مدت یک ماه در ولایات‌شان آموزش‌هایی را در زمینه‌های برنامه‌ریزی، مدیریت زمان، سازمان‌دهی و هم‌آهنگی، مدیریت ارتباطات، مراسلات اداری، گزارش‌نویسی، روش تحقیق، فرهنگ سازمانی

اصول اخلاق اداری، مبارزه با فساد اداری، ارزیابی و اجراات و تکنالوژی معلوماتی فرا می‌گیرند و به دنبال آن، به مدت سه و نیم ماه در اداره‌های دولت عملاً کار خواهند کرد.

هم‌چنان کارآموزان در پایان دورۀ آموزشی برای دو هفته در انستیتوت خدمات ملکی در کابل، دربارۀ خلاقیت در اداره عامه و ارایۀ پروژه‌های تحقیقی، جندر، حل منازعات، پروسۀ استخدام و… در یک کارگاه آموزشی اشتراک می‌کنند.