بست‌های وزارت معارف در ولایت ننگرهار به رقابت گذاشته شد

با آغاز رسمی پروسۀ استخدام ۱۱ هزار بست وزارت معارف، در این مرحله، بست‌های خالی ولایت ننگرهار به رقابت گذاشته شد. فهرست بست‌های خالی ولایت کندهار، در مرحلۀ بعدی اعلام می‌شود.

فهرست بست‌های اعلام‌شده در این‌جا قابل دست‌رس است.

فورم‌‌های درخواست برای این بست‌ها را از ریاست‌ معارف شهر/آمریت‌های معارف ولسوالی‌ها، به صورت رایگان، به دست بیاورید.

توزیع فورم‌های درخواستی، سه‌شنبه (۸ سرطان) آغاز می‌شود و تا پنج‌شنبه (۱۷ سرطان) ادامه می‌یابد.

هم‌چنان می‌توانید فورم‌‌های درخواست برای این بست‌ها را از این‌جا به دست بیاورید.

فورم‌های درخواستی هر ولایت از هم‌دیگر متفاوت است.

پیش از خانه‌پری فورم درخواست، رهنمود مراحل مختلف امتحانات جمعی را به دقت مطالعه کنید.

عنوان بست، وزارت، ریاست، موقعیت بست و کود بست را به صورت دقیق در فورم درخواست درج کنید.

پس از خانه‌پری دقیق فورم درخواست، یک قطعه عکس‌تان را به فورم بچسپانید و همراه با کاپی‌های تذکره و اسناد تحصیلی به ریاست‌ معارف شهر/ آمریت‌های معارف ولسوالی‌ها بسپارید.