بورد کمیشنران نقشۀ راه سیستم اطلاعات مدیریت منابع انسانی را تأیید کرد

نقشۀ راه سیستم اطلاعات مدیریت منابع انسانی در آخرین جلسۀ بورد کمیشنران کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی تأیید شد.

این نقشۀ راه که از سوی ریاست سیستم معلوماتی مدیریت منابع بشری و تطبیق حکومتداری الکترونیک آماده شده است، مسائلی چون اهداف، فعالیت‌های فنی، منابع ضروری (منابع انسانی و منابع عملیاتی) و مدیریت خطرپذیری را در بر می‌گیرد.

سیستم اطلاعات مدیریت منابع انسانی به عنوان یک پلاتفارم دیجیتالی پایدار، برنامه‌ریزی مؤثر و کارآمد منابع انسانی را در وزارت‌ها و اداره‌های دولت ممکن می‌سازد. در این سیستم، اطلاعات از کیفیت و مصونیت لازم برخوردار است. سیستم اطلاعات مدیریت منابع انسانی با سیستم‌های ملی دیگر متصل است و قابلیت تبادل اطلاعات را نیز دارد.

هم‌چنان در جلسۀ بورد کمیشنران، از سوی ریاست عمومی ادارۀ خدمات ملکی پیشنهاد شد تا به منظور تقویت برنامه‌های ریاست ساده‌سازی پروسه‌های کاری، مقرره‌ای برای اصلاح و بهبود پروسه‌های کاری اداری تدوین شود.