تالار مولانا جلال‌الدین محمد بلخی بازسازی شد

تالار مولانا جلال‌الدین محمد بلخی که در انستیتوت خدمات ملکی موقعیت دارد، پس از بازسازی، آمادۀ بهره‌برداری شد.

این تالار که در سال ۱۳۸۵ بنا یافت، در سال‌های اخیر ـ برای استفادۀ مطلوب‌ و مناسب ـ نیاز به تجهیز، مرمت و نوسازی داشت.

رنگ‌آمیزی دیوارها، سنگ‌فرش روی زینه، چپس‌کاری مقابل ساختمان، بهبود بخشیدن سیستم صوتی و سیستم گرمایشی، نوسازی تزیینات درونی ساختمان و یک شمار تغییرات دیگر، بخش‌هایی از دستور کار بازسازی تالار مولانا جلال‌الدین محمد بلخی بود که از سوی کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی اجرا شد.

در کنار این‌ها، پروژه‌های ساختمانی و خدماتی دیگر از جمله اعمار مرکز امتحانات کامپیوتری، اعمار دیوارها، اعمار ذخیرگاه‌ها، کشت‌کاری چمن‌ها، کاشت گل‌ها و درخت‌ها، بازسازی راهروها و خیابان‌ها و… در انستیتوت خدمات ملکی تطبیق شده است.