تدابیر احتیاطی در وزارت‌ها و اداره‌های دولت برای مقابله با ویروس کرونا

بر بنیاد پیش‌نهاد کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی و هدایت مقام عالی ریاست جمهوری، برای جلوگیری از انتشار بیماری کووید ۱۹ و خطرهای آن، تدابیر احتیاطی زیر در ادارات خدمات ملکی در سراسر کشور، سر از امروز (۲۶ حوت) به اجرا گذاشته می‌شود.

۱. کارکنان خدمات ملکی که در ردۀ سنی ۵۸ تا ۶۵ قرار دارند، می‌توانند به مدت سه هفته از راه دور در خانه‌های‌شان کار کنند. در مواردی که برای حضور این کارکنان در دفتر نیاز دیده می‌شود، ادارات مکلف‌اند از سایر کارکنان و کارکنان جوان استحصال وظیفه کنند.

۲. کارکنان زن در خدمات ملکی که دورۀ بارداری‌شان را می‌گذرانند می‌توانند، به مدت دو هفته از راه دور در خانه‌های‌شان کار کنند. ادارات مکلف‌اند در صورت دسترسی به امکانات الکترونیک کار از خانه را برشان فراهم کند.

۳. کارکنان خدمات ملکی که به تازگی از مسافرت‌های بیرونی ــ به‌ویژه مسافرت به کشورهایی که ویروس کرونا در آن‌ها گسترش یافته است ــ برگشته‌اند، مکلف‌اند با استفاده‌ از مرخصی‌های سالانۀ‌شان، برای دو هفته به دفتر حضور نیابند.

۴. ادارات واحدهای سومی (ولسوالی‌ها) مکلف هستند راه‌اندازی برنامه‌های آگاهی‌دهی در زمینۀ ویروس کرونا را در هم‌آهنگی با وزارت انکشاف دهات، از طریق شوراهای محلی، بزرگان قوم، موی‌سپیدان و مساجد، برگزار کنند.