ترجمان

 

کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی به منظور سپردن کار به اهل کار و تحقق اهداف عالی دولت جمهوری اسلامی افغانستان در مورد اصلاح و ایجاد اداره سالم خدمات ملکی به سلسله اعلانات قبلی اینک بست ذیل را به منظور استخدام افراد شایسته و مجرب از طریق رقابت آزاد طبق سیستم جدید رتب و معاش به اعلان رقابتی میگذارد:

شماره عنوان بست رتبه بست ریاست مربوطه تعداد بست تاریخ آغاز اعلان تاریخ ختم اعلان
۱ ترجمان ۴ بورد تعیینات خدمات ملکی ۱ ۱۸/۷/۱۳۹۸ ۲۹/۷/۱۳۹۸

 

اشخاص واجد الشرایط میتوانند اعم از طبقه ذکور و اناث که تابعیت افغانستان را داشته باشند از تاریخ (۱۸/۷/۱۳۹۸) الی تاریخ ختم اعلان بست (۲۹/۷/۱۳۹۸) فورمه های مخصوص درخواستی را از ساعت (۸:۳۰) قبل از ظهر الی ختم ساعت کار از دفتر توزیع فورم آمریت استخدام ریاست منابع بشری کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی واقع دارالامان سرک سناتوریم اخذ و بعد از خانه پری دقیق توأم با کاپی اسناد مطالبه شده طبق رهنمود دوباره بطور هارد کاپی به آمریت استخدام تسلیم نمایند ویا به ویب سایت (www.iarcsc.gov.af)  مراجعه نموده فورم مخصوص درخواستی را اخذ و بعد از خانه پری دقیق توأم با کاپی اسناد مطالبه شده طبق رهنمود بطور سافت کاپی به ایمیل آدرس hr@iarcsc.gov.af ارسال نمایند.

 
  لایحه وظایف پست ­های خدمات ملکی

معلومات کلی پست

  شماره اعلان پست:  
  عنوان وظیفه: ترجمان
  بست: ۴
  وزارت یا اداره: کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی
  بخش مربوطه: بورد تعیینات خدمات ملکی
  موقعیت پست: کابل
  تعداد پست: ۱
  گزارشده به: آمر اعلانات و لوایح
  گزارش­گیر از: ندارد
  کد بست: ۶۲-۹۰-۰۶-۰۱۲
  تاریخ بازنگری: ۱۲/۰۶/۱۳۹۸

—————————————————————–

هدف وظیفه: ایجاد تسهیلات و تنظیم امور ترجمه اسناد مورد ضرورت از لسان های رسمی کشور به لسان انگلیسی و برعلکس آن.

—————————————————————–

 صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

 • ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی، بمنظور رسیدن به اهداف تعیین شده اداره؛
 • ترجمه اسناد مورد ضرورت جهت انسجام و پیشبرد امورات بورد تعیینات؛
 • ترجمه تمام قرار داد ها، مکاتیب، ایمل ها، پروپوزلها، مینوتها و اعلامیه های مطبوعاتی غرض اجراأت بعدی؛
 • ترجمه کلیه اسناد واصله به دفتر مقام از لسان انگلیسی به لسان ملی و یا بر عکس آن؛
 • تنظیم اسناد ترجمه شده در فایل های مربوطه و ارائه بموقع آن به شعبات ذیربط؛
 • راهنمائی کارکنان جدیدالتقرر و انتقال تجارب لازمه به آنها، بمنظور بهبود اجراات بخش مربوطه؛
 • ارائه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد های مربوطه؛
 • اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره مربوطه سپرده می شود.

——————————————————————————————————————–

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد ۷ و ۳۴ قانون کارکنان خدمات ملکی با حداقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

 1. داشتن سند تحصیلی حداقل لیسانس در یکی از رشته های: ادبیات (انگلیسی، پشتو و دری) و به درجه تحصیلی بالاتر در رشته متذکره ارجحیت داده می شود.
 2. تجربه کاری مرتبط حد اقل یک سال برای لیسانس.
 3. تسلط به زبان های رسمی کشور (پشتو و دری) و زبان انگلیسی.
 4. داشتن مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.

دریافت فورم درخواستی