البوم: بزرگداشت از روز ملی بیرق در کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی ۷ اسد

البوم: توزیع فورم معلمین ۶ ثور

البوم: گشایش مرکز امتحانات پکتیا ۴ حمل

البوم: برنامه آگاهی صحی برای زنان ۱۶ حمل ۱۴۰۰

البوم: تطبیق نخستین دوز واکسین کرونا ۱۶ حمل ۱۴۰۰

البوم: قرارداد اعمار ساختمان هرات ۲۵ حوت ۱۳۹۹

البوم: نشست ثبت دارایی کارکنان عالی رتبه ۲۱ حوت

البوم: بزرگداشت از روز زن ۲۰ حوت ۱۳۹۹

البوم: سمپوزیم اداره عامه ۱۷ حوت ۱۳۹۹

البوم: دیدار اعضای جامعه مدنی از کمیسیون ۱۳ حوت ۱۳۹۹

البوم: دیدار مامورین شاروالی از کمیسیون ۱۱ حوت 

البوم: جلسه زنان ۷ دلو 

البوم: نخستین نشست استماعیه جندر ۲۹ جدی

البوم: نشست نادر نادری رییس کمیسیون با بزرگان لغمان ۱۳ جدی

البوم: دیدار کمیشنر دسترسی به اطلاعات از کمیسیون ۶ عقرب ۱۳۹۹

البوم: نخستین برنامه حضور زنان ۵ سنبله

البوم: توزیع کارت بایومتریک معلمان کابل ۱ سنبله

البوم: دیدار نادر نادری رییس کمیسیون با معلولان در رابطه به صلح

البوم: بایومتریک معلمان ۳۰ اسد

البوم: اصلاحات در وزارت خارجه ۲۶ اسد

البوم: نشست نوبتی واحد های جندر ۲۲ اسد ۱۳۹۹

البوم: کمیته گزینش کمیشنران کمیسیون مبارزه با فساد اداری

البوم: برنامه آگاهی پروسه امتحان دسته جمعی برای مسوولان ولایتی کمیسیون ۱۵ اسد

البوم: روز بیرق ۷ اسد

البوم: نشست جوانان با نادر نادری رییس کمیسیون در زمینه صلح ۵ سرطان، ۱۳۹۹

البوم: دیدار نادر نادری رییس کمیسیون با بزرگان ولسوالی های کابل ۱ سرطان، ۱۳۹۹

البوم: افتتاح تعمیر ولایت لوگر

البوم: امتحان روسای حج
البوم: جلسه دوشنبه ۲۸ حوت

البوم: بزرگداشت از روز زن ۱۴ حوت

البوم: برنامه صلح و ثبات برای محصلان پوهنتون امریکایی در کابل ۱۲ حوت

البوم: بازدید محصلان کاتب از کمیسیون ۶ حوت

البوم: دیدار هیأت کمیسیون از چگونگی خدمات در پرورشگاه تهیه مسکن ۴ حوت

البوم: نشست ریاست های جندر و تشکیلات به خاطر حمایت زنان ۲۹ دلو ۱۳۹۸

البوم: جلسه دوشنبه ۱۴ دلو

البوم: برنامۀ مقدماتی گذار فرهنگ سازمانی  ۱۷ دلو ۱۳۹۸

البوم: روگشایی برنامۀ راهبردی پنج‌سالۀ کمیسیون ۲۹ جدی ۱۳۹۸


البوم: مراسم تقدیر از کارکنان شایستۀ کمیسیون ۱۲ جدی ۱۳۹۸


البوم: مراسم پایان کارزار محو خشونت علیه زنان ۲۰ قوس ۱۳۹۸


البوم: مراسم تنفیذ دستورالعمل استخدام اشخاص دارای معلولیت در خدمات ملکی ۱۰ قوس ۱۳۹۸


البوم: جلسۀ رهبری کمیسیون با شهروندان ۱۲ سنبله ۱۳۹۸


البوم: گشایش هم‌زمان مراکز امتحانات کامپیوتری در قندهار و شش زون دیگر


البوم: بازدید سفیران جوان افغانستان و پاکستان برای صلح از کمیسیون


البوم: جلسات مشورتی دربارۀ استراتژی پنج‌سالۀ کمیسیون


البوم: مراسم ترحیم و فاتحه‌خوانی شهیدان ۱۳ جوزای کمیسیون


البوم: مراسم رونمایی از گزارش سالانۀ کمیسیون  تاریخ ۱۳ حمل ۱۳۹۸


البوم: بزرگداشت از نوروز و سال نو هجری خورشیدی


البوم: بزرگداشت از هشتم مارچ، روز بین‌المللی هم‌بستگی زنان تاریخ ۱۷ حوت ۱۳۹۷


البوم: مراسم اهدای نخستین جایزهٔ شایستگی و خلاقیت در خدمات ملکی  تاریخ ۶ جدی ۱۳۹۷


البوم: نشست با شهروندان تاریخ ۱۱ سرطان ۱۳۹۷


البوم: نشست با شهروندان تاریخ ۴ سرطان ۱۳۹۷


نخستین نشست کارگروه حقوق بشر، حکومت‌داری خوب و مهاجرت در کابل


مراسم معرفی اتشه‌‌های تجارتی و کارکنان تدارکات اداره‌های دولت و گشایش ساختمان جدید کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی از سوی رییس جمهور


البوم: معرفی کمیشنر موقت و رییس انستیتوت خدمات ملکی


البوم: نشست با شهروندان تاریخ ۷ جوزا ۱۳۹۷


البوم: معرفی پالیسی افزایش مشارکت زنان در خدمات ملکی


البوم: امتحان اتشه‌های تجارتی وزارت تجارت و صنایع