البوم: برنامۀ مقدماتی گذار فرهنگ سازمانی  ۱۷ دلو ۱۳۹۸

البوم: روگشایی برنامۀ راهبردی پنج‌سالۀ کمیسیون ۲۹ جدی ۱۳۹۸


البوم: مراسم تقدیر از کارکنان شایستۀ کمیسیون ۱۲ جدی ۱۳۹۸


البوم: مراسم پایان کارزار محو خشونت علیه زنان ۲۰ قوس ۱۳۹۸


البوم: مراسم تنفیذ دستورالعمل استخدام اشخاص دارای معلولیت در خدمات ملکی ۱۰ قوس ۱۳۹۸


البوم: جلسۀ رهبری کمیسیون با شهروندان ۱۲ سنبله ۱۳۹۸


البوم: گشایش هم‌زمان مراکز امتحانات کامپیوتری در قندهار و شش زون دیگر


البوم: بازدید سفیران جوان افغانستان و پاکستان برای صلح از کمیسیون


البوم: جلسات مشورتی دربارۀ استراتژی پنج‌سالۀ کمیسیون


البوم: مراسم ترحیم و فاتحه‌خوانی شهیدان ۱۳ جوزای کمیسیون


البوم: مراسم رونمایی از گزارش سالانۀ کمیسیون  تاریخ ۱۳ حمل ۱۳۹۸


البوم: بزرگداشت از نوروز و سال نو هجری خورشیدی


البوم: بزرگداشت از هشتم مارچ، روز بین‌المللی هم‌بستگی زنان تاریخ ۱۷ حوت ۱۳۹۷


البوم: مراسم اهدای نخستین جایزهٔ شایستگی و خلاقیت در خدمات ملکی  تاریخ ۶ جدی ۱۳۹۷


البوم: نشست با شهروندان تاریخ ۱۱ سرطان ۱۳۹۷


البوم: نشست با شهروندان تاریخ ۴ سرطان ۱۳۹۷


نخستین نشست کارگروه حقوق بشر، حکومت‌داری خوب و مهاجرت در کابل


مراسم معرفی اتشه‌‌های تجارتی و کارکنان تدارکات اداره‌های دولت و گشایش ساختمان جدید کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی از سوی رییس جمهور


البوم: معرفی کمیشنر موقت و رییس انستیتوت خدمات ملکی


البوم: نشست با شهروندان تاریخ ۷ جوزا ۱۳۹۷


البوم: معرفی پالیسی افزایش مشارکت زنان در خدمات ملکی


البوم: امتحان اتشه‌های تجارتی وزارت تجارت و صنایع