البوم:مراسم اهدای نخستین جایزهٔ شایستگی و خلاقیت در خدمات ملکی  تاریخ ۶ جدی ۱۳۹۷


البوم: نشست با شهروندان تاریخ ۱۱ سرطان ۱۳۹۷


البوم: نشست با شهروندان تاریخ ۴ سرطان ۱۳۹۷


نخستین نشست کارگروه حقوق بشر، حکومت‌داری خوب و مهاجرت در کابل


مراسم معرفی اتشه‌‌های تجارتی و کارکنان تدارکات اداره‌های دولت و گشایش ساختمان جدید کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی از سوی رییس جمهور


البوم: معرفی کمیشنر موقت و رییس انستیتوت خدمات ملکی


البوم: نشست با شهروندان تاریخ ۷ جوزا ۱۳۹۷


البوم: معرفی پالیسی افزایش مشارکت زنان در خدمات ملکی


البوم: امتحان اتشه‌های تجارتی وزارت تجارت و صنایع