تمدید مهلت ثبت نام برای جوایز خلاقیت و برتری در خدمات ملکی

کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی بر اساس تقاضای ریاست‌های منابع بشری ادارات و کارکنان متقاضی، فورم درخواستی برای جوایز خلاقیت و برتری در خدمات ملکی را بازبینی نموده و آن را ساده‌‌تر و کوتاه‌تر ساخته است. بنا بر این، به منظور فرصت دادن به کارکنان بیش‌تر برای درخواست به این جوایز، مهلت درخواست و سفارش، به مدت دو هفتۀ دیگر (از ۲۸ عقرب تا ۱۲ قوس) تمدید می‌شود.

قابل یادآوری است که درخواست‌ها و سفارش‌نامه‌هایی که تا هنوز مطابق فورم اولی دریافت گردیده‌اند، مدار اعتبار بوده و مورد بررسی قرار می‌گیرند.

این جوایز به کارکنان خدمات ملکی که در تقویت یک ادارۀ عامه شهروندمحور و ارزش‌مدار به منظور ارایۀ بهتر خدمات عامه، کاهش فساد و ترویج شفافیت، تغییر فرهنگ اداری و ایجاد تصویر مثبت از خدمات ملکی در ذهن شهروندان از خود تعهد و خلاقیت نشان داده باشند، اهدا می‌شود. در حالی که کارکنان خدمات ملکی خود نیز می‌توانند برای دریافت این جوایز درخواست بدهند، کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی شهروندان و نهادهای مدنی و سازمانی اجتماعی را تشویق می‌کند تا کارکنان نمونه در خدمات ملکی را برای این جوایز نامزد و سفارش کنند.

نامزدان نهایی برای دریافت این جوایز از سوی دو کمیتۀ بی‌طرف که متشکل از نمایندگان جامعۀ مدنی، نهادهای علمی، کارکنان متقاعد خدمات ملکی، نهادهای مبارزه با فساد اداری و رسانه‌ها می‌باشند انتخاب می‌گردند.

برای دریافت فورم درخواست و معلومات بیش‌تر دربارۀ انواع جوایز و امتیازات، شرایط و رهنمود درخواست و روند انتخاب برندگان، لطفاً به این لینک مراجعه کنید.

درخواست‌نامه‌ها و سفارش‌نامه‌ها را لطفاً مطابق رهنمود به ایمیل آدرس csawards@iarcsc.gov.af بفرستید.

برای پاسخ به سؤالات، می‌توانید به شماره‌های زیر به تماس شوید:

  • عزیزالرحمن حقانی، آمر انسجام مرکز: +۹۳ (۰) ۷۹۷ ۹۰۹ ۰۵۰

 

  • عبدالله یوسفی، کارشناس هم‌آهنگی ولایات:+۹۳ (۰) ۷۰۰ ۶۶۲ ۲۵۱