ثبت اطلاعات کارکنان ادارۀ امور ریاست جمهوری آغاز شد

کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی، ثبت اطلاعات کارکنان ادارۀ امور ریاست جمهوری را امروز (یک‌شنبه ۱۶ سنبله) آغاز کرد.

احمدنادر نادری، رییس کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی گفت: «یک بخش عمدۀ دیدگاه جلالت‌مآب رییس جمهور این است که هیچ فرد و اداره‌ای نباید مافوق قانون باشد. حاکمیت قانون همین است، یعنی آن‌چه که بر متباقی کارکنان خدمات ملکی است بر کارکنان ادارۀ امور نیز است. برای مدت‌های طولانی، ادارۀ امور ریاست جمهوری به عنوان یکی از مراکز اداره و حاکمیت، همیشه از نوعی معافیت برخوردار بوده است، معافیت از آن چیزهایی که سایر بخش‌های حکومت به ناچار آن را رعایت می‌کردند. و اما امروز این فرصت مساعد شده است که نسبت به تمام کارکنانی که جزء خدمات عامه هستند، برخورد یک‌سان صورت بگیرد.»

آقای نادری از فضل‌محمود فضلی، رییس ادارۀ امور ریاست جمهوری برای فراهم ساختن این فرصت سپاس‌گزاری کرد و افزود که سیستم اطلاعات مدیریت منابع انسانی، شفافیت در تشکیل اداره‌های خدمات ملکی را تأمین می‌کند.

در همین‌ حال، داکتر فضل‌محمود فضلی، رییس ادارۀ امور ریاست جمهوری، با استقبال از آغاز این روند در ادارۀ امور ریاست جمهوری اظهار داشت که با ثبت اطلاعات کارکنان این اداره، شفافیت و هم‌چنان کاهش مصارف و صرفه‌جویی در تشکیل و منابع انسانی این اداره به میان خواهد آمد.

آقای فضلی از کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی تقاضا کرد تا در قسمت استخدام و ارزیابی کارکنان، با ادارۀ امور ریاست جمهوری همکاری کند.

با ثبت اطلاعات کارکنان خدمات ملکی در سیستم اطلاعات مدیریت منابع انسانی، سیستم معاشات، تقاعد و ارزیابی کارکنان خدمات ملکی تسهیل می‌شود.