خدمات انترنیتی رایگان برای درخواست‌کنندگان کار در خدمات ملکی در ۳۴ ولایت کشور

دفترهای ولایتی کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی از طریق ارائۀ خدمات انترنیتی رایگان و دیگر تسهیلات مورد نیاز، زمینۀ نام‌نویسی آن‌لاین را برای متقاضیان کار در خدمات ملکی فراهم کرده است.

متقاضیان در ۳۴ ولایت کشور می‌توانند به منظور ثبت نام آن‌لاین و پی‌گیری پروسه‌های استخدامی ــ فقط در اوقات رسمی ــ از کامپیوتر، انترنیت، پرنتر و لوازم دیگر در دفترهای ولایتی کمیسیون بهره‌مند شوند.

مراجعه‌کنندگان در قسمت ثبت نام و ارسال اسناد، از سوی مأموران وظیفه‌دار راهنمایی نیز می‌شوند.

نشانی دفترهای ولایتی ما را می‌توانید در این‌جا ببینید.