در سال روان، مشارکت زنان در دستگاه خدمات ملکی باید به ۳۰ درصد برسد 

کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی امروز (یک‌شنبه ۱۱ حمل)، نشستی را با رییسان منابع بشری و مسؤولان واحدهای حمایت از زنان در وزارت‌خانه‌ها و نهادهای دولت دربارۀ چه‌گونگی تطبیق پالیسی افزایش مشارکت زنان در دستگاه خدمات ملکی برگزار کرد.

پالیسی افزایش مشارکت زنان در خدمات ملکی به منظور به میان آوردن سهولت‌های ممکن برای زنان، به میان آوردن محیط کاری مصون و تشویق آنان برای افزایش و سهم‌گیری بیش‌تر در خدمات ملکی طرح‌ریزی شده است. این پالیسی اخیراً از سوی کابینه به تصویب رسیده و اداره‌های دولت مکلف به تطبیق آن هستند.

مسؤولان کمیسیون انتظار دارند که در سال پیش رو، میزان مشارکت زنان در خدمات ملکی به ۳۰ درصد برسد. در حال حاضر، این رقم به ۲۷٫۳ درصد می‌رسد.

دستگاه خدمات ملکی کشور تنها در سال گذشته شاهد افزایش پنج‌درصدی حضور زنان بوده است.

پالیسی مشارکت زنان در خدمات ملکی هشت ساحۀ کاری را در برمی‌گیرد که شناسایی مشکلات زنان، مراحل استخدام، بست‌های کلیدی برای زنان، ظرفیت‌سازی زنان در خدمات ملکی، دیتابیس بر اساس جنسیت، مصونیت در محل کار، نشر داستان‌های زنان موفق در خدمات ملکی و هم‌آهنگی با اداره‌ها را شامل ‌می‌شود.