رضایت داوطلبان از روند اجرایی پروژه‌های تدارکاتی کمیسیون

آمریت تدارکات در منزل اول دفتر مرکزی کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی قرار دارد. در این بخش، در کنار آمریت تدارکات، مرکز مراجعان و نیز نمایندگی‌های بخش‌های مختلف کمیسیون برای ارایۀ اطلاعات و رسیدگی به مشکلات مراجعان موقعیت دارند. روزانه به صدها تقاضا برای اطلاعات پاسخ داده می‌شود و به مشکلات مراجعان رسیدگی می‌شود. دفتر تدارکات کمیسیون از چهار سو با شیشه‌های بزرگی مزین شده است تا قابل دید به همه مراجعان باشد. تمامی پروژه‌های کوچک و بزرگی که از طرف کمیسیون به داوطلبی گذاشته می‌شوند در صفحات انترنتی و رسانه‌های اجتماعی کمیسیون، ادارۀ تدارکات ملی و رسانه‌های معتبر چاپی، پخش می‌شوند. در گذشته تعداد درخواست‌کنندگان برای دریافت قراردادها زیاد نبودند، اما در حال حاضر این شمار، افزایش یافته است.

تنها برای یک پروژۀ ساختمانی کمیسیون که به تازگی به اعلان گذاشته شده است، ۳۲ شرکت درخواست داده‌اند. نمایندگان این شرکت‌ها می‌گویند که شفافیت در پروسه‌های تدارکاتی کمیسیون سبب شده‌اند تا آن‌ها به پروژه‌های کمیسیون درخواست بدهند.

عزیزالله شفاهی یکی از دوطلبان می‌گوید که از طریق ویب‌سایت کمیسیون از اعلان پروژه آگاهی یافته و آمده است تا برای به دست آوردن این پروژه رقابت کند.

او می‌گوید: «از شفافیت پروسه و سیستم آفرگشایی تدارکاتی راضی هستیم. تمامی مراحل، زیر نظر نمایندگان شرکت‌ها اجرا می‌شود و تمامی مراحل در دوربین‌های فلم‌برداری نیز ضبط می‌شوند.»

بر بنیاد طرزالعمل تدارکات، روند اجرایی پروژه‌های تدارکاتی در ۱۹ مرحله صورت می‌گیرد که همه مراحل آن در کمیسیون زیر نظر هیأت مؤظف و نمایندگان شرکت‌ها و در فضای باز اجرا می‌شود.

سیدمرتضی سادات یک تن دیگر از داوطلبانی است که برای به دست آوردن یکی از پروژه‌های ساختمانی کمیسیون درخواست داده است. او می‌گوید: « تا حالا از پروسه راضی هستیم. تمامی مراحل به خوبی به پیش رفته است و از شفافیت در مراحل بعدی نیز مطمین هستیم.»

سال گذشته، کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی، همۀ بست‌های تدارکات وزارت‌‌ها و دیگر اداره‌های دولت را به رقابت آزاد گذاشت. هدف از این پروسه، بلند بردن ظرفیت‌ها و توانایی‌های واحدهای تدارکات در وزارت‌خانه‌ها و اداره‌های دولت بود.

کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی در سال گذشته توانست بیش‌تر از ۹۸ درصد بوجۀ انکشافی خود را به مصرف برساند و با طی مراحل تدارکاتی ۳۰ پروژه، بیش‌تر از ده میلیون افغانی از قیمت این پروژه‌ها صرفه‌جویی کند.