رقابت نزدیک به هشت‌صد تن برای یک دورۀ آموزشی ۱۴‌ماهه

امتحان دور دوم برنامۀ توسعۀ سطح مدیریت متوسط،  از سوی برنامۀ ارتقای ظرفیت برای نتایج (CBR) در انستیتوت خدمات ملکی کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی برگزار شد.

در این امتحان، نزدیک به هشت‌صد تن از کارکنان ۳۳ نهاد خدمات ملکی اشتراک کردند که از میان آنان در مرحلۀ نهایی یک‌صد تن به برنامۀ آموزشی ۱۴ماهۀ سطح مدیریت متوسط راه می‌یابند.

میوند رهیاب، کمیشنر کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی، برنامۀ آموزشی توسعۀ سطح مدیریت متوسط را فرصتی برای ارتقای ظرفیت کارکنان دانسته گفت: «دور دوم برنامۀ توسعه سطح مدیریت متوسط هم‌زمان است با آغاز فصل جدیدی از اصلاحات در حکومت، به ویژه در کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی.»

آقای رهیاب آغاز برنامه‌های جدید اصلاحات را سبب عرضۀ خدمات بهتر از نشانی دولت برای مردم دانسته گفت: «کمیسیون برنامه‌های گسترده‌یی را برای اصلاحات و  بهبود عرضۀ خدمات در نهادهای خدمات ملکی به راه انداخته است. ما امیدواریم که بعد از سپری کردن این دورۀ ۱۴ماهۀ آموزشی، هر کدام شما به عنوان رهبرانی که باورمند به ارزش‌های نو، متعهد به ارایۀ خدمات مؤثر به شهروندان افعانستان و اشخاصی که دارای دانش و مهارت‌های لازم برای پیش‌برد مؤثر مسؤولیت‌های‌شان می‌باشند، در ادارات‌تان تبارز نمایید.»

به دنبال آن سیدحشمت‌الله هاشمی کمیشنر کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی، ارتقای ظرفیت زنان را در نهادهای ملکی مؤثر دانسته گفت: «۵۰ درصد مشمولان در این برنامۀ آموزشی توسعۀ سطح مدیریت متوسط زنان‌اند.»

گفتنی است که در دور اول برنامۀ آموزشی توسعۀ مدیریت سطح متوسط که از سوی برنامۀ ارتقای ظرفیت برای نتایج (CBR) به همکاری انستیتوت خدمات ملکی برگزار شده بود، هشتاد و سه تن فارغ شدند.