روند بایومتریک و ثبت اطلاعات منابع انسانی در ادارۀ مستقل ارگان‌های محلی آغاز شد

روند بایومتریک و ثبت اطلاعات کارکنان ادارۀ مستقل ارگان‌های محلی در سیستم اطلاعات مدیریت منابع انسانی (HRMIS) آغاز شد.

تشکیل ادارۀ مستقل ارگان‌های محلی، در مرکز و ولایات، به ۶۸۲۱ تن می‌رسد. در حال حاضر، شمار کارکنان در این اداره به ۵۸۶۶ تن می‌رسد.

مسؤولان کمیسیون، تطبیق روند بایومتریک را در ادارۀ مستقل ارگان‌های محلی ارزنده دانسته گفتند که معلومات موثق و دقیقی که از تطبیق سیستم HRMIS به دست می‌آید، ادارۀ عامۀ کشور را در تصمیم‌گیری در سطح برنامه‌ها و پالیسی‌ها کمک زیادی می‌کند.

سیستم اطلاعات مدیریت منابع انسانی توسط یک نیروی خبره و متخصص داخلی طراحی شده است و در تطبیق آن سرعت و دقت مد نظر گرفته می‌شود.

انتظار می‌رود تا پایان همین سال، روند ثبت اطلاعات منابع انسانی در تمام وزارت‌ها و ادارات کشور تطبیق شود.