ریاست اجرائیوی اداره ملی اعتبار دهی

 

 

بورد تعیینات خدمات ملکی بتعداد (یک بست) رتبه دوم    وزارت صحت عامه  را جهت استخدام کارکنان شایسته  با حفظ حقوق کاندیدان اعلان قبلی به اعلان مجدد رقابتی می‌ سپارد.

علاقمندان واجد شرایط،‌ می‌توانند فورمه های درخواستی را به صورت آنلاین از وبسایت کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی از طریق لینک (www.iarcsc.com ) ارائه نمایند.

هنگام درخواست شماره بست مورد نظر را از پایین کاپی نموده در بخش مربوط فورم آنلاین درج نمائید.

شماره عنوان بست شماره بست
۱ ریاست اجرائیوی اداره ملی اعتبار دهی ۰۶۲۵-۲

 

 

 

مشخصات بست:

عنوان بست:               ریاست اجرائیوی اداره ملی اعتبار دهی

بســــت:                  دوم

وزارت/اداره:               وزارت صحت عامه

بخش مربوطه:            معینیت امور پالیسی پلان / ریاست عمومی پلان و پالیسی

موقعیــت:                مرکز

تعداد بست:               (۱)

گزارشده به:               رئیس عمومی پالیسی و پلان

گزارشگیر از:              کارکنان تحت اثر (مطابق ساختارتشکیلاتی)

تاریخ نشروختم اعلان:   ۱۵/۰۲/۱۴۰۰ الی ۲۸/۰۲/۱۴۰۰

 

 

هدف وظیفه مدیریت، سازماندهی، نظارت و کنترول از تمام فعالیت های مربوط به اداره ملی اعتباردهی درمطابقت به اهداف و ستراتیژی ملی صحت به منظور نیل به اهداف اداره ملی اعتباردهی مراقبت های صحی افغانستان.
صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی
وظایف تخصصی ۱٫ انکشاف و مدیریت تطبیق موثر پلان های عملیاتی و امور مربوط به بودیجه اداره ملی اعتبار دهی.
۲٫ مدیریت فعالیت های روزمره اداره ملی اعتبار دهی در مطابقت با معیارات بین المللی و معیارات بین المللی اعتباردهی انجمن بین المللی کیفیت خدمات صحی (ISQua).
۳٫ حصول اطمینان از اینکه امور مالی اداره ملی اعتبار دهی در مطابقت با معیارات قبول شده حسابداری تطبیق میگردد، علاوه از آن، حصول اطمینان ازانکشاف و نظارت از بودیجه سالانه، لیژر ها یا (لاین های مشخص بودیجوی)، بیلانس شیت ها، کنترول بخش مالی، تعین فیس و تفتیش سالانه.
۴٫ پیشبرد مسئولیت کاری و ایفای نقش سخنگوی اداره ملی اعتبار دهی در تعامل با حکومت افغانستان، وزارت صحت عامه، شرکای ذیربط دیگر مانند انجمن های متخصصین، انستیتیوت های علمی، پرداخت کننده گان فیس، رسانه ها، عوام و جامعه بین المللی.
۵٫ تطبیق پلان های استراتیژیک و اهداف تعیین شده توسط بورد روساء.
۶٫ انکشاف و تطبیق پلان مدیریت کیفیت امور داخلی و مدیریت خطرات اداره ملی اعتبار دهی در هماهنگی با تیم مدیریتی.
۷٫ مدیریت از روند کاری بمنظور نظارت و ارزیابی از موثریت اداره ملی اعتبار دهی در پرتو حمایت از استراتیژی ملی صحی.
۸٫ مدیریت امور ارزیابی مراکز صحی شفاخانه ها، مراکز صحی اولیه و خدمات تشخیصیه بصورت بی طرفانه جهت اعطای سند اعتباردهی.
۹٫ طرح و انکشاف ستندرد های مراقبت های صحی در راستای رسیدن به هدف والای عرضه خدمات صحی با کیفیت در مطابقت با استندرد های بین المللی.
وظایف مدیریتی ۱۰٫ تهیه و ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی اداره، جهت بدست آوردن اهداف تعیین شده اداره؛
۱۱٫ حسابدهی از اجراات کاری و تامین شفافیت در اداره مربوطه مطابق قوانین نافذه کشور؛
۱۲٫ انتقال مهارت های مسلکی به شیوه تدویر ورکشاپ ها، سیمینار ها و آموزش های جریان کار به کارکنان تحت اثر؛
۱۳٫ تشخیص و پیشنهاد نیازمندی های بودجوی به اساس پلان کاری سالانه ریاست مربوطه؛
۱۴٫ تحقق اهداف و برنامه های استراتیژی صلح و انکشاف ملی افغانستان و استراتیژی ملی مبارزه علیه فساد اداری در ساحه کاری مربوطه؛
۱۵٫ رعایت و حصول اطمینان از تطبیق قانون اجراات اداری، قانون منع آزار و اذیت زنان و اطفال و مقرره طرز سلوک در ساحه کاری مربوطه؛
۱۶٫ رهبری و ارایه معلومات مطالبه شده به صورت دقیق و به موقع از چگونگی اجراات بخش های تحت اثر به مرجع اطلاع رسانی اداره در مطابقت به قانون دسترسی به اطلاعات؛
۱۷٫ رهبری، مدیریت، ارزیابی اجراات، تعیین نیاز های آموزشی و ارتقای ظرفیت کارکنان و بخش های تحت اثر؛
۱۸٫ ارایه گزارش ماهوار، ربعوار و سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد های بخش مربوطه، به منظور مطلع ساختن رهبری اداره؛ و
۱۹٫ اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره سپرده میشود.
وظایف هماهنگی ۲۰٫ تامین ارتباط و هماهنگی با تمام بخش های داخلی و خارجی ذیربط جهت انسجام و پیشبرد بهتر امور.
شرایط استخدام این لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد ۷، ۸ و ۳۴ قانون کارکنان خدمات ملکی و بند های (۹) و (۱۰) تعدیل ماده ۹ قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:
رشته تحصیلی داشتن سند تحصیلی حداقل لیسانس در یکی از رشته‌های ( طب، مدیریت صحت عامه) و سایر رشته های مرتبط از موسسات تحصیلی ملی و بین المللی داخل و یا خارج کشور، به درجات بالاتر در رشته‌های متذکره ارجحیت داده می ‌شود.
تجربه کاری مدیریتی یا تخصصی در یکی از بخش های (امور طبی، خدمات صحی، مدیریت صحت عامه، کنترول و کیفیت امور صحی و طبابت، نظارت و ارزیابی امور صحی و طبابت، مراقبت های صحی) و یا سایر موارد مندرج وظایف تخصصی در این لایحه وظایف از داخل و یا خارج کشور، حداقل سه سال برای لیسانس دو سال برای ماستر یک سال برای دکتورا.
مهارتهای لازم ‌أ. تسلط به یکی از زبان‌های رسمی (پشتو یا دری) و آشنایی (تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی.
‌ب. مهارت‌های کمپیوتری در برنامه‌های مرتبط به وظیفه.
‌ج. مدیریت زمان، ارتباطات و مفاهمه، رهبری، تحلیل ارقام، پالیسی سازی و تصمیم گیری.
د. داشتن دانش کافی در رابطه به سیستم صحی افغانستان، قوانین و مقررات مربوط.
موارد تشویقی (۵) نمره امتیازی برای بست‌های سوم و چهارم، و (۳) نمره امتیازی برای بست‌های اول و دوم به اساس طرزالعمل استخدام اشخاص دارای معلولیت برای افراد دارای معلولیت در صورتیکه معلولیت شخص مانع اجرای وظایف در اداره نگردد.
‌(۵) نمره امتیازی برای قشر اناث به اساس طرزالعمل استخدام.
نوت ‌کاندیدانیکه اسناد مورد نیاز این بست را بصورت مکمل، شفاف و واضح ارائه نکنند واجد شرایط این بست شناخته نمی¬شوند و حق شکایت را نیز ندارند.

 رهنمود تسلیم دهی اسناد و اوراق لازم