ریاست ارتباط خارجه

 

بورد تعیینات خدمات ملکی بتعداد (یک بست) رتبه دوم  وزارت اقتصاد  را جهت استخدام کارکنان شایسته به اعلان رقابتی می‌ سپارد.

علاقمندان واجد شرایط،‌ می‌توانند فورمه های درخواستی را به صورت آنلاین از وبسایت کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی از طریق لینک (www.iarcsc.com ) ارائه نمایند.

هنگام درخواست شماره بست مورد نظر را از پایین کاپی نموده در بخش مربوط فورم آنلاین درج نمائید.

شماره عنوان بست شماره بست
۱ ریاست ارتباط خارجه ۰۲۶۸

 

 

مشخصات بست:

عنوان بست:                     ریاست ارتباط خارجه

بســــت:                           دوم

وزارت/اداره:                       وزارت اقتصاد

بخش مربوطه:                   معینیت مسلکی

موقعیت بست:                   کابل (مرکز)

تعداد بست:                      (۱)

گزارشدهی به :                 معین مسلکی

گزارش گیر از:                    کارکنان تحت اثر (مطابق ساختارتشکیلاتی)

اندازه معاش:                    اصل معاش بست+ امتیاز پروژۀ تغییر از قدم اول ۱۰۹،۶۰۰٫۰۰ افغانی الی قدم پنجم ۱۶۴،۴۸۹ افغانی (مطابق رهنمود پرداخت امتیازات پروژۀ تغییر)

تاریخ نشروختم اعلان:          ۱۲/۰۴/۱۳۹۹ الی ۲۳/۰۴/۱۳۹۹

پروژۀ تغییر:

پروژه تغییر مستقیماً جوابگو به چهارچوب صلح و انکشاف ملی افغانستان بشمول اولویت انکشافی در مورد سیستم سازی پاسخگو و موثر اداره عامه و همچنان به هدف ایجاد، حفظ و تقویه تخصص گرایی خدمات ملکی میباشد.

هدف کلی پروژه تغییر عبارت است از تقویت ظرفیت وزارت ها و ادارات دارای اولویت از طریق استخدام بست های کلیدی به اساس شایستگی، بهبود مدیریت کارمندان و پلانگذاری بهتر منابع بشری.

پروژه تغییر توسط صندوق وجهی کمک ها برای بازسازی افغانستان (ARTF) و انجمن انکشاف بین المللی (IDA) گروپ بانک جهانی تمویل میگردد و  کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی به نماینده گی از دولت جمهوری اسلامی افغانستان این پروژه را تطبیق مینماید.

بر اساس پلان استراتیژیک منظورشدۀ منابع بشری، وزارت‌ ها و ادارات برای هر بست دارای متصدی و خالی شامل این پروژه، در شروع هر سال وظایف کلیدی (Key Deliverables) و شواهد اثباتیه (Means of Verification) مطابق به لایحۀ وظایف، اهداف اساسی اداره، در هم‌آهنگی با آمر مستقیم ترتیب و ضم قرار داد کاری شان می‌گردد. ارزیابی اجراآت کارکنان که از این طریق استخدام می‌گردند، درختم هر سال به اساس گزارش منظور شده اجراات کاری شان در مقابل وظایف کلیدی و شواهد اثباتیه صورت می‌گیرد و تمدید قرار داد کاری کارکنان برای سال بعدی مشروط به تکمیل موفقانه این وظایف می باشد.

در مورد وزارت اقتصاد:

وزارت اقتصاد جمهوری اسلامی افغانستان یکی از وزارت های کلیدی سکتور اقتصاد کشور است که در مبنی بر مقرره تنظیم فعالیت های خویش و در روشنایی پالیسی ها و اهداف انکشافی دولت جمهوری اسلامی افغانستان فعالیت می نماید.

وظایف عمده وزارت اقتصاد را  طرح و ترتیب پالیسی و استراتیژی انکشاف اقتصادی دولت بر مبنای اقتصاد بازار و نظارت و کنترول از جریان تطبیق فعالیت های اقتصادی در سطح کشور، تنظیم و انسجام فعالیت های انکشاف اقتصادی، اجتماعی، بازسازی و احیای مجدد، توحید و ترتیب برنامه های رشد و انکشاف متوازن کلیه عرصه های اقتصاد ملی در مرکز و ولایات غرض رفع عقب ماندگی اقتصادی، ارتقای سطح زندگی مردم و فقرزدایی، ازدیاد عاید سرانه در روشنی پالیسی دولت و تشویق، حمایت و تقویت سکتورخصوصی تشکیل می دهد. جدا از وظایف عمده فوق، وزارت اقتصاد مسئولیت هماهنگی و انطباق دهی اهداف انکشاف پایدار افغانستان و مدیریت امور مربوط به ثبت، انسجام، نظارت و ارزیابی موسسات غیر دولتی را نیز عهده دار می باشد.

وزارت اقتصاد یکی از وزارت های پیشتاز در عرصه تطبیق اصلاحات اداری می باشد. چنانچه بر علاوه تطبیق مکمل سیستم رتب و معاش، وزارت اقتصاد توانسته است درهماهنگی نزدیک با کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی برنامه ارتقای ظرفیت مبتنی بر نتایج  Capacity Building for Results (CBR) را در سطح مرکز و ولایات به گونه موفقانه تطبیق نماید. از آنجای که وزارت اقتصاد متعهد به تداوم برنامه اصلاحات به منظور ارائه خدمات باکیفیت و حسابده به شهروندان کشور می باشد، اینک در همکاری با کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی شروع به تطبیق مرحله دوم برنامه اصلاحات ساختاری که عبارت از برنامه تغییر می باشد، نموده است. این برنامه زمینه جذب و استخدام افراد شایسته و با ظرفیت های عالی را در اداره خدمات ملکی افغانستان فراهم خواهد نمود.

هدف وظیفه:

مدیریت امور مربوط به ملاقات ها و سفر های مقامات و کارکنان وزارت اقتصاد و تامین ارتباطات بهتر با دول متحابه و سازمانهای بین المللی در بخش همکاری های اجتماعی- اقتصادی با افغانستان

وظایف تخصصی:

 1. معرفی استراتیژی ها و پالیسی های انکشاف اقتصادی و اجتماعی کشور به مؤسسات بین المللی و نماینده گان دول متحابه کمک دهنده
 2. نظارت از پروسه تنظیم سفر های خارجی مقامات و کارکنان وزارت از طریق ایجاد هماهنگی موثر با وزارت امور خارجه و سایر نهاد های ذیربط با استفاده از معلومات مندرج دیتابیس سفر ها
 3. تنظیم اشتراک مقامات وزارت در کنفرانس ها، سیمینار ها و ورکشاپ های که به ارتباط مسایل اقتصادی از طریق کشور ها و سازمان های منطقوی و بین المللی برگزار میگردد
 4. ارائه پیشنهادات جهت ایجاد کمیسیون همکاری های مشترک اقتصادی دوجانبه و چند جانبه با دول متحابه و اخذ منظوری آن از مقامات ذیصلاح
 5. ترتیب و ابراز نظر پیرامون موافقتنامه ها، قرار داد ها، پروتوکول ها و یادداشت های تفاهمی که بین افغانستان و سایر کشور ها و سازمان های منطقوی و بین المللی در عرصه های اقتصادی به امضاء میرسد
 6. حصول اطمینان از تطبیق مفاد تفاهم نامه های همکاری های اقتصادی میان افغانستان و کشور ها، سازمان های منطقوی و بین المللی از طریق ایجاد هماهنگی با وزارت ها و ادارات دولتی ذیربط
 7. اتخاذ تدابیر لازم در عرصه تدویر به موقع کنفرانس ها و نشست های همکاری های اقتصادی میان افغانستان، دول متحابه و سازمانهای منطقوی و بین المللی
 8. درخواست و جلب مساعدت های فرهنگی کشورها و موسسات بین المللی پیرامون ارتقای ظرفیت کاری کارکنان وزارت در داخل و خارج کشور
 9. ارائه گزارش های مربوط به همکاری های اقتصادی میان افغانستان و دول متحابه و سازمان های همکار به مراجع ذیربط

وظایف مدیریتی:

 1. تهیه و ترتیب پلان کاری بخش مربوطه به طور ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی جهت رسیدن به اهداف استراتیژیک وزارت
 2. تشخیص و پیشنهاد نیازمندی های بودجوی به اساس پلان کاری سالانه
 3. تحقق اهداف و برنامه های استراتیژی صلح و انکشاف ملی افغانستان و استراتیژی ملی مبارزه علیه فساد اداری در ساحۀ کاری مربوطه
 4. رهبری و ارائه معلومات به موقع در داخل ادارات دولتی، جامعۀ مدنی، رسانه ها و شهروندان کشور، با در نظرداشت اهداف قانون دسترسی به معلومات و پالیسی ادارۀ مربوطه
 5. رعایت و حصول اطمینان از تطبیق قانون اجراآت اداری، قانون منع آزار و اذیت زنان و اطفال و مقرره طرز سلوک در ساحۀ کاری مربوطه
 6. تأمین شفافیت و حسابدهی از اجراآت کاری بخش مربوطه جهت دستیابی به اهداف لازمه
 7. رهبری و مدیریت کارکنان تحت اثر جهت حصول اطمینان از اجراات موثر و بموقع
 8. ارزیابی اجراآت کارکنان تحت اثر بمنظور ایجاد انگیزه برای بهبود اجراآت، افزایش مؤثریت و بازدهی کار، تعیین نیازهای آموزشی و بالابردن ارتقای ظرفیت
 9. انکشاف و انتقال مهارت های مسلکی از طریق تدویر ورکشاپ ها، سیمینار ها، مشوره دهی و آموزش های جریان کار برای کارمندان تحت اثر
 10. ارایه گزارش کاری ربعوار، سالانه وعندالضرورت از فعالیت ها و دستاورد ها بمنظور مطلع ساختن رهبری اداره از پیشرفت فعالیتها و دست آوردهای بخش های مربوط
 11. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره سپرده میشود

وظایف همآهنگی:

 1. مدیریت امور مربوط به ملاقات های مقامات عالی رتبه و کارکنان وزارت با نماینده گان دول متحابه و سازمان های بین المللی فعال در عرصه همکاری های اقتصادی و اجتماعی
 2. تامین روابط کاری و انکشاف همکاری های بهتر با سازمان های همکاری های اقتصادی منطقوی مانند ECO ، کولمبو پلان، سارک، شانگهای وغیره
 3. هماهنگی موثر امور مربوط به پروژه های انکشافی تمویل شده توسط دول متحابه و سازمان های منطقوی در همکاری با نهاد های ذیدخل ملی و ارائه گزارش آن به مراجع ذیربط

……………………………………………………………………………………………………………………………………

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف  با در نظر داشت مواد ۷، ۸ و ۳۴ قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

رشته تحصیلی:

 1. داشتن سند تحصیلی حداقل لیسانس در یکی از رشته های (ارتباطات، روابط عامه، اقتصاد، روابط بین الملل، حقوق و علوم سیاسی، اداره تجارت، پالیسی عامه، اداره عامه، مدیریت عمومی، مطالعات توسعه) و به درجه تحصیلی بالاتر در رشته های متذکره ارجحیت داده میشود.

تجربه کاری:

 1. حداقل تجربه کاری از داخل ویا خارج کشور در یکی از بخش های (هماهنگی، ارتباطات، روابط بین الملل، تشریفات و یا سایر موارد مندرج اهداف و مسئولیت های وظیفوی این بست)
  • تجربه مدیریتی و تخصصی؛ سه سال برای لیسانس، دو سال برای ماستر و یکسال برای دوکتورا (دارندگان تجربه کاری کمتر از یک سال در یکی از بخش­های مدیریتی یا تخصصی واجد شرایط این پست شناخته نمی­شود)،
  • تجربه مدیریتی یا تخصصی؛ پنج سال دریکی از بخش­های ذکر شده،

مهارت های لازم:

 1. تسلط به یکی از زبان های رسمی کشور (پشتو و یا دری) و زبان انگلیسی
 2. مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.
 3. مهارت های لازم در بخش های رهبری، ارتباطات و تصمیم گیری

 موارد تشویقی:

 1. (۵) نمرامتیازی برای بست های سوم وچهارم، و(۳) نمره امتیازی برای بست های اول ودوم به اساس طرزالعمل استخدام اشخاص دارای معلولیت برای افراد دارای معلولیت در صورتیکه معلولیت شخص مانع اجرای وظایف در اداره نگردد.
 2. (۵) نمره امتیازی برای قشر اناث به اساس طرزالعمل استخدام.

————————————————————————————

رهنمود تسلیم دهی اسناد و اوراق لازم