ریاست ارشاد حج و اوقاف ولایت زابل

 

 

بورد تعیینات خدمات ملکی بتعداد (یک بست) رتبه دوم  وزارت ارشاد، حج و اوقاف را جهت استخدام کارکنان شایسته به اعلان رقابتی می‌ سپارد.

علاقمندان واجد شرایط،‌ می‌توانند فورمه های درخواستی را به صورت آنلاین از وبسایت کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی از طریق لینک (www.iarcsc.com ) ارائه نمایند.

هنگام درخواست شماره بست مورد نظر را از پایین کاپی نموده در بخش مربوط فورم آنلاین درج نمائید.

شماره عنوان بست شماره بست
۱ ریاست ارشاد حج و اوقاف ولایت زابل ۰۷۴۰

 

 

مشخصات بست:

عنوان بست:                     ریاست ارشاد حج و اوقاف ولایت زابل

بســــت:                         دوم

وزارت/اداره:                       وزارت ارشاد، حج و اوقاف

موقعیت بست:                   زابل

تعداد بست:                      (۱)

بخش مربوطه:                   ریاست ارشاد، حج و اوقاف

گزارشدهی به :                  مقام وزارت

گزارش گیر از:                   کارکنان تحت اثر (مطابق ساختارتشکیلاتی)

تاریخ نشروختم اعلان:          ۰۷/۰۱/۱۴۰۰ الی ۱۷/۰۱/۱۴۰۰

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

هدف وظیفه : مدیریت، نظارت، رهبری و کنترول از تطبیق پالیسی ها و استراتیژی های اسلامی اداره و دولت جهت حصول اهداف متوقعه؛

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

 • وظایف تخصصی بست:
 1. طرح وتدوین استراتیژی ریاست جهت تنظیم امورعرفانی و رفع مشکلات و ایجاد سهولت برای اماکن؛
 2. طرح وترتیب پلان های کوتاه مدت، متوسط المدت و ودرازمدت امور دینی واسلامی انکشافی، اقتصادی واجتماعی برای تمام برنامه های کاری ریاست ارشاد، حج و اوقاف وارائه آن جهت منظوری به مقام وزارت؛
 3. مدیریت ورهبری امور مربوط به طرح وتوسعه پالیسی ها ونظارت ازامورکاری پروژه های انکشافی ریاست ارشاد ، حج واوقاف ولایت؛
 4. نظارت و مدیریت از امورمربوط به حج، عشر و ذکات، درسطح ولایت و تطبیق اهداف وپالیسی های دولت؛
 5. کنترول ازتمام امور مساجد و حسینیه های که درسطح ولایات درتعلیم و تربیه اولاد کشورمصروف اند و تطبیق مصوبات، هدایات، احکام مقام محترم ریاست جمهوری اسلامی افغانستان وجلسات وزارت ارشاد حج و اوقاف؛
 6. نظارت و تشریک مساعی مداوم از تشریح وتوضیح اهداف وپالیسی های اسلامی ومذهبی دولت با متنفذین، موسفیدان وتمام مردم ولایت به منظورتطبیق ورعایت قوانین ومقررات مربوط جهت حصول اطمینان از اجرای به موقع وظایف توسط کارمندان ریاست مربوط؛
 • وظایف مدیریتی و اجرائیوی بست:
 1. تهیه وترتیب پلان کاری ماهوار، ربعواروسالانه درمطابقت با پلان عمومی جهت بدست آوردن اهداف استراتیژیک وزارت /اداره؛
 2. تشخیص وپیشنهاد نیازمندی های بودجوی به اساس پلان کاری سالانه ریاست مربوطه؛
 3. تحقق اهداف وبرنامه های استراتیژی صلح وانکشاف ملی افغانستان واستراتیژی ملی مبارزه علیه فساد اداری درساحه کاری مربوطه؛
 4. رهبری وارائه معلومات به موقع درداخل ادارات دولتی، جامعه مدنی، رسانه ها وشهروندان کشوربا درنظرداشت اهداف قانون دسترسی به اطلاعات وپالیسی اداره مربوطه؛
 5. رعایت و حصول اطمینان از تطبیق قانون اجراآت اداری، قانون منع آزار و اذیت زنان و اطفال و مقرره طرز سلوک در ساحۀ کاری مربوطه؛
 6. انتقال مهارت های مسلکی به شیوه تدویرورکشاپ ها ، سیمینارها وآموزش های جریان کاربه کارکنان تحت اثر؛
 7. ارزیابی ازاجراات کارکنان تحت اثربه منظورایجاد انگیزه برای بهبود عملکرد، افزایش موثریت وبازدهی کار، تعین نیازهای آموزشی وبالابردن ارتقای ظرفیت؛
 8. ارائه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه وعندالضرورت ازفعالیت ها ودست آوردهای بخش مربوطه به منظورمطلع ساختن رهبری اداره؛
 9. اجرای سایر وظایف مرتبط به وظیفه که از طرف مقامات مطابق قوانین، مقررات، اهداف وزارت و خط مشی اداره سپرده می شود؛
 • وظایف هماهنگی بست:
 1. تدویر جلسات با مردم درخصوص مسایل مربوط اموراسلامی ودینی درسطح ولایات مربوط در جهت رفع مشکلات علما مردم ورسیده گی به معضلات موجود دینی واسلامی در ولایات مربوط؛
 2. تشریک مساعی باسایر ارگان های دولتی درخصوص امور دینی واسلامی درسطح ولایت جهت بسیج علمای دین به منظور تبلیغ در خصوص جلب همکاری مردم درسطح ولایات درجهت مبارزه علیه تروریزم، زرع وکشت و قاچاق مواد مخدر وغیره؛
 3. ایجاد ارتباط و هماهنگی میان اداره و مردم ولایت مربوطه غرض فراهم آوری تسهیلات برای درخواست دهنده گان زایرین اماکن مقدسه؛
 4. شناسایی مشکلات مردم در امورات دینی و مذهبی به سطح ولایت و دریافت راه حل های مناسب برای آنها در ارتباط و هماهنگی با امامان مساجد، موسفیدان و متنفذین قومی؛

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

شرایط استخدام (سطح تحصیلی و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد ۷ ، ۸ و ۳۴ قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

 

 1. رشته تحصیلی: حداقل درجه تحصیل لیسانس در یکی از رشته های: شرعیات، حقوق، علوم اسلامی، تعلیمات اسلامی، فقه و قانون و یا سایر رشته های مرتبط به وظیفه، به درجات تحصیلی بالاتر در رشته های فوق از موسسات ملی و بین المللی از داخل و یا خارج کشور ارجحیت داده میشود؛
 2. تجربه کاری: مرتبط در یکی از بخش­های (مدیریتی مشابه و یا تخصصی در امور پلانگذاری و یا تطبیق خط مشی و طراحی پالیسی اداری و یا سایر موارد مندرج اهداف و مسئولیت های وظیفوی این بست) از موسسات ملی و بین المللی از داخل و یا خارج کشور؛

الف)  مدیریتی و تخصصی، حد اقل سه سال برای لیسانس، دو سال برای ماستری و یک سال برای دکتورا؛ (دارنده گان تجربه کاری کمتر از یک سال در یکی از بخش های مدیریتی و یا تخصصی واجد شرایط این بست شناخته نمی شوند.)

ب)  مدیریتی یا تخصصی، پنج سال در یکی از بخش های ذکر شده؛

 1. مهارت های لازم: تسلط به یکی از لسان های رسمی (دری یا پشتو) و لسان عربی، توانایی رهبری و کنترول اداره و مهارتهای کامپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه؛

نوت: افراد دارای معلولیت واجد شرایط فوق میتوانند برای احراز این بست درخواست نمایند؛

 1. موارد تشویقی:

الف)  (۵) نمره امتیازی برای بست های سوم و چهارم، و (۳) نمره امتیازی برای بست های اول و دوم به اساس طرزالعمل استخدام اشخاص دارای معلولیت برای افراد معلول؛

 • (۵) نمره امتیازی برای قشر اناث به اساس طرزالعمل استخدام؛

 

رهنمود تسلیم دهی اسناد و اوراق لازم 

یک دیدگاه

 1. Pingback: Hajj And Religious Affairs Department, Zabul Province | AsanWazifa

Comments are closed.