ریاست املاک و خدمات

 

 

بورد تعیینات خدمات ملکی بتعداد (یک بست) رتبه دوم  اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی  را جهت استخدام کارکنان شایسته به اعلان رقابتی مجدد می‌ سپارد.

علاقمندان واجد شرایط،‌ می‌توانند فورمه های درخواستی را به صورت آنلاین از وبسایت کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی از طریق لینک (www.iarcsc.com ) ارائه نمایند.

هنگام درخواست شماره بست مورد نظر را از پایین کاپی نموده در بخش مربوط فورم آنلاین درج نمائید.

شماره عنوان بست شماره بست
۱ ریاست املاک و خدمات ۰۷۰۷-۲

 

مشخصات بست:

عنوان بست:               ریاست املاک و خدمات

بســــت:                  دوم

تعداد بست:                (۱)

وزارت/اداره:                اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی

بخش مربوطه:             معاونیت امور مالی و اداری

موقعیــت:                 کابل

گزارش به:                 معاون امور مالی و اداری

تاریخ نشروختم اعلان: ۲۸/۰۷/۱۳۹۸ الی ۰۵/۰۸/۱۳۹۸

 

   هدف وظیفه:

 مدیریت و کنترول امور اداری و خدماتی غرض فراهم آوری تسهیلات به تمام ریاست های اداره، جهت عرضه خدمات به موقع و موثر با امکانات دست داشته.

 

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

 1. تهیه و ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی، جهت بدست آوردن اهداف استراتیژیک اداره؛
 2. مدیریت منابع، فعالیت ها و عملکرد های تحت کنترول در مطابقت با قوانین، مقررات و پالیسی ها، جهت تحقق اهداف به گونه مؤثر، شفاف و مثمر؛
 3. مدیریت و نظارت از ثبت املاک، اجناس و لوازم اداره، جهت استفاده موثر و جلوگیری از ضایعات؛
 4. ارایه خدمات و فراهم آوری تسهیلات لازم برای اداره در سطح مرکز و ولایات، جهت عرضه خدمات بهتر و جلوگیری از سکتگی در امور یومیه اداره؛
 5. مدیریت و نظارت از امور اداری (طعام خانه، مرکز صحی و سایر بخش های مربوطه)، جهت عرضه خدمات بهتر؛
 6. حصول اطمینان از حفظ و مراقبت ساختمان های اداره و سیستم های موجوده (ترمیم و فعال نگهداشتن سیستم آب رسانی، برق، تلیفون، مرکز گرمی، امورنجاری، رنگمالی و پاک کاری)؛
 7. مدیریت و نظارت از امور ترانسپورتی اداره، بمنظور عرضه خدمات منظم و به موقع؛
 8. حصول اطمینان از تامین ارتباط و همآهنگی با ادارات دولتی و غیر دولتی، جهت پیشبرد بهتر امور مربوطه اداره؛
 9. مدیریت و حصول اطمینان از ایجاد و انکشاف سیستم فایلنگ به شکل هارد و سافت، جهت حفظ و نگهداشت تمام اسناد های مربوط به ریاست و دسترسی آسان و به موقع؛
 10. تشخیص و پیشنهاد نیازمندی های بودجوی به اساس پلان کاری سالانه ریاست مربوطه؛
 11. تحقق اهداف و برنامه های استراتیژی صلح و انکشاف ملی افغانستان و استراتیژی ملی مبارزه علیه فساد اداری در ساحۀ کاری مربوطه؛
 12. رهبری و ارائه معلومات به موقع در داخل ادارات دولتی، جامعۀ مدنی، رسانه ها و شهروندان کشور، با در نظرداشت اهداف قانون دسترسی به اطلاعات و پالیسی ادارۀ مربوطه؛
 13. رعایت و حصول اطمینان از تطبیق قانون اجراات اداری، قانون منع آزار و اذیت زنان و اطفال و مقرره طرز سلوک در ساحۀ کاری مربوطه؛
 14. انتقال مهارت های مسلکی به شیوه تدویر ورکشاپ ها، سیمینارها و آموزش های جریان کار به کارکنان تحت اثر؛
 15. ارزیابی از اجراآت کارکنان تحت اثر به منظور ایجاد انگیزه برای بهبود عملکرد، افزایش موثریت و بازدهی کار، تعیین نیاز های آموزشی و بالابردن ارتقای ظرفیت؛
 16. ارائه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد های بخش مربوطه، به منظور مطلع ساختن رهبری اداره؛
 17. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره سپرده میشود.

 

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد ۷، ۸ و ۳۴ قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

 1. داشتن حد اقل سند تحصیلی لیسانس در یکی از رشته های: اداره عامه، اداره تجارت، پالیسی عامه، مدیریت عمومی، روابط عامه، ادبیات، اقتصاد، حقوق و علوم سیاسی، مدیرت مالی و حسابی، جامعه شناسی، حکومتداری، مدیریت دولتی، توسعه پایدار، ارتباطات، انجنیری (تخنیک، ماشین آلات، مهندسی، ساختمانی، برق، زراعت، معدن، صنایع، نفت و گاز و فلزات) و سایر رشته های مرتبط و به درجه تحصیلی بالاتر در رشته های متذکره ارجحیت داده میشود؛
 2. داشتن تجربه کاری مرتبط (مدیریتی مشابه ویا تخصصی امور اداری و مالی ویا خدمات ویا سایر موارد مندرج اهداف و مسولیت های وظیفوی این بست) حداقل سه سال برای لیسانس، دو سال برای ماستر و یک سال برای دوکتورا؛
 3. تسلط به یکی از زبان های رسمی (پشتو ویا دری) و آشنایی (تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی؛

۴٫مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.


رهنمود تسلیم دهی اسناد و اوراق لازم